Våre medarbeidere

Eivind Hustvedt Fremstad

Senior Manager | Enterprise, Technology & Performance | Consulting

Eivind Hustvedt Fremstad

Eivind er en erfaren rådgiver og prosjektleder i Deloittes fagmiljø for offentlig sektor. Han har deltatt i og ledet en lang rekke kartleggings- og rådgivningsoppdrag på oppdrag fra offentlige virksomheter. Felles for de fleste av disse prosjektene er problemstillinger rundt styring, organisering, omstilling og vurdering av grenseflater mellom virksomheter i offentlig sektor.

Eivind er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidserfaring fra Riksrevisjonen. Han er opptatt av å bistå virksomheter med å løse krevende problemstillinger på en måte som legger til rette for bedre tjenestekvalitet og mer effektiv ressursbruk. 

Eivind Hustvedt Fremstad