Våre medarbeidere

Eivind Bollum Berge

Audit & Assurance Financial Services Industry

Partner | Statsautorisert revisor

Eivind Bollum Berge

Lars Hilles gate 30

5008 Bergen

Norge

Vis på kart

Eivind Bollum Berge er statsautorisert revisor og Partner i Audit & Assurance. 

Eivind jobber med et bredt spekter av bransjer og problemstillinger knyttet til økonomi, transaksjoner og regulatoriske forhold. Han har omfattende erfaring som rådgiver og revisor for finansinstitusjoner og børsnoterte foretak.

Eivind har spesialisert seg på finansbransjen, hvor han har erfaring fra arbeid for sparebanker, forbrukslånsbanker, forsikringsforetak og verdipapirforetak. Han har erfaring som kursholder, rådgiver, intern revisor og ekstern revisor for selskap innen finansbransjen. I alle disse rollene er hans fokus å bistå klientene med å etterleve de regulatoriske kravene på en effektiv måte og med god kvalitet. 

Eivind legger vekt på stor bruk av teknologiske verktøy i gjennomføringen av revisjonsoppdrag. Dette gir en effektiv revisjon og økt innsikt til ledelsen og styret i selskapet. Han har lang erfaring med rapportering til styrer og revisjonsutvalg. Rapporteringen gjennomføres på en måte som gir styret innsikt i den gjennomførte revisjonen og tillit til at den finansielle rapporteringen er av tilstrekkelig kvalitet.​

Eivind en sentral deltaker i Deloittes nasjonale finansgruppe og i samarbeidet med tilsvarende bransjegrupper i Deloittes internasjonale nettverk.

Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole, hvor han har en Master i Økonomi og Administrasjon og en Master i Regnskap og Revisjon. I tillegg til rollen i Deloitte, har Eivind erfaring som ekstern sensor ved NHH.

Ta gjerne kontakt med Eivind på LinkedIn eller mail.

Eivind Bollum Berge