Artikkel

Statsbudsjettet for 2018

Skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet for 2018 er lagt frem av Regjeringen. Deloittes eksperter har gått gjennom dokumentet grundig og kommenterer de viktigste endringene for næringslivet.