Våre medarbeidere

Frank Dahl

Senior Manager

Frank Dahl

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Frank Dahl er Senior Manager i Risk Advisory og har mer enn 25 års erfaring fra våre tjenester innen bærekraft. Han har vært prosjektansvarlig for langt over 100 oppdrag knyttet til selskapers rapportering om bærekraft og attestasjon av bærekraftsrapporter. Han har også bistått en rekke selskaper i utvikling av styrende dokumentasjon, strategier og styringssystemer innen disse områdene, inkludert for anskaffelser og kravstilling knyttet til miljø og samfunnsansvar i leverandørkjeden. Frank har også lang erfaring i gjennomføring av internrevisjoner, leverandørrevisjoner og kontraktsrevisjoner, samt evalueringer generelt og spesielt innen miljø, HMS og samfunnsansvar.

Frank Dahl