Artikkel

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen kom med en god nyhet 11. desember 2017, da de la ut på høring ny forskrift til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den nye forskriften er blitt mye kortere, tydeligere og enklere å finne fram i.