Artikkel

Nye bestemmelser om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven

Overgangsperioden er over fra og med 1. januar 2017

Fra og med 1. januar 2017 vil alle konkurranseklausuler nå være regulert av arbeidsmiljølovens bestemmelser