Innsikt

Telekom og fremtidens samferdsel

Connecting the Future of Mobility

Telekommunikasjon kommer til å spille en viktig rolle i det nye transportøkosystemet.