Perspektiv

Hvilken betydning vil FNs bærekraftsmål få for teknologi, media og telekommunikasjon i 2018?

Bærekraftig utvikling betyr ikke bare en bedre fremtid for samfunnet, men er også en forutsetning for varig kommersiell suksess.