Perspektiv

Hvilken betydning vil FNs bærekraftsmål få for teknologi, media og telekommunikasjon?

Bærekraftig utvikling betyr ikke bare en bedre fremtid for samfunnet, men er også en forutsetning for varig kommersiell suksess.