Artikkel

Deloittes mobilundersøkelse 2017

Global Mobile Consumer Survey

Deloittes Global Mobile Consumer Survey gir en unik innsikt i den mobile atferden til 5000 respondenter i Norden.