Artikkel

Finansskatt og fellesregistrering

Nytt forslag for å motvirke uheldige tilpasninger – flere aktører rammes

Finansdepartementet har foreslått regelendringer for å hindre at samarbeidende konsernselskaper utnytter en avgiftsmessig fellesregistrering til å redusere grunnlaget for finansskatt.