Artikkel

Digital transformasjon i detaljhandel åpner for nye muligheter

Global Powers of Retailing 2018

Deloittes årlige undersøkelse av detaljhandelen viser en oversikt over de 250 største forhandlerne i verden og ser på fremtidsutsiktene til bransjen i lys av digitale omveltninger.