Innsikt

Inntektssynergier ved oppkjøp

Vi har spurt 300 ledere for å finne de viktigste suksessfaktorene for hvordan man lykkes med oppkjøp og fusjoner.