Joachim Gullaksen

Director

Joachim Gullaksen

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

+47 905 34 970

jogullaksen@deloitte.no
 
 

Joachim er ansvarlig for tjenesteområdene lønnsomhetsforbedring og integrasjonsprosesser (Post Merger Integration) i Deloitte. Han har bred erfaring med strategiutvikling og effektivisering i form av kostnadskutt, prosessforbedring og organisasjonsutvikling. I tillegg har han betydelig erfaring med integrasjon og utskilling av virksomheter i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner, innbefattet planlegging og operasjonalisering av omstillingsprosesser og synergirealisering.

Relevante emner