Våre medarbeidere

Jill Osa-Svanberg

Audit & Advisory

Partner

Jill Osa-Svanberg

Jill er partner i Audit & Assurance ved vårt kontor i Bergen. Hun er leder for bærekraftsrapportering for Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag og har nasjonalt ansvar for bærekraftsattestasjoner. Gjennom dette arbeidet er hun en del av det tverrfaglige lederteamet innenfor klima og bærekraft og har god oversikt over spesialistkompetansen i Deloitte.

Hun har mange års erfaring fra revisjon og rådgivning til store børsnoterte, regulerte og familieeide selskap og har god kunnskap om bransjer som finans, energi, sjømat og industri.

Som prosjektleder har hun hatt ansvar for prosjektleveransen fra planlegging til ferdigstillelse. Hun har over tid ledet attestasjonsarbeidet på bærekraftsrapportering for flere store selskap og har gjennom dette opparbeidet seg god kunnskap om ulike bærekraftsrammeverk som GRI, TCFD, CDP og følger utviklingen innenfor bærekraftsrapportering tett.

Andre viktige tema som Jill kjenner godt er regnskapsloven § 3-3a-c og NFRD samt NUES, CSRD og ESRS’ene, SFDR, integrert rapportering rammeverket, vesentlighetsanalyse inkludert dobbelt, åpenhetsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, EU taksonomi og IFRS. Hun fulgte første kull av bærekraftsakademiet og har fulgt fagoppdateringen for GRI Standards 2021.

Jill Osa-Svanberg