Artikkel

SAF-T-formatet fastsatt

Skattedirektoratet fastsatte nylig SAF-T-formatet som blir gjeldende fra 1. januar 2020. Alt er nå klart for å sette i gang med SAF-T-implementeringen.