Artikkel

Automatisering har kommet for å bli

… men hva med arbeidsstyrken?

Robotisering er et av de viktigste stikkordene som kjennetegner den teknologiske utviklingen vi står overfor. En utvikling som potensielt kan endre moderne arbeidsliv slik vi kjenner det. Robotisering vekker følgelig en rekke følelser, fra nysgjerrighet til frykt. Gjør vi oss selv overflødige?