Artikkel

Økt økonomifokus i helseforetakene?

Mye tyder på at avdelingsledere i helseforetakene føler seg stadig mer kompetente til å styre enhetenes økonomi.