Våre medarbeidere

Kristina Overn Krohn

Risk Advisory

Senior Manager

Kristina Overn Krohn

Kristina har åtte års erfaring med arbeid innenfor styring og kontroll i offentlig sektor. Hun har en tverrfaglig utdanningsbakgrunn og har mastergrad i europeisk politisk økonomi fra London School of Economics and Political Science.

Kristina arbeider i Deloitte Risk Advisory og med prosjekter innenfor evalueringer, granskinger, internrevisjon, kontraktsrevisjon og internkontroll for statlige virksomheter og kommuner. Hun har bakgrunn fra Riksrevisjonen og som journalist i blant annet Aftenposten.

Kristina er sentral i Deloittes evalueringsmiljø, og de siste årene har hun ledet og deltatt i en rekke evaluerings- og utredningsprosjekter for blant annet Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo kommune, Utdanningsdirektoratet og Statped.

Kristina Overn Krohn