Våre medarbeidere

Kristina Overn Krohn

Risk Advisory

Director | Risk Advisory

Kristina Overn Krohn

Kristina leder Deloitte Norges arbeid med tjenester knyttet til åpenhetsloven, menneskerettigheter og sosial bærekraft. Hun har lang erfaring med oppfølging av sosialt ansvar i leverandørkjeden, arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet i offentlig og privat sektor.  Kristina er statsviter med bakgrunn innenfor internasjonale relasjoner og politisk økonomi fra hhv. Universitetet i Oslo og London School of Economics, og har yrkeserfaring fra blant annet Riksrevisjonen og Aftenposten.

Kristina Overn Krohn