Våre medarbeidere

Kristoffer Spjøtvoll

Manager, Consulting, Enterpise Tech. & Performance

Kristoffer Spjøtvoll

Kristoffer er en IT-prosjektleder og løsningsarkitekt med omfattende erfaring med digitale forbedringsinitiativer og gjennomføring av disse innenfor olje og gass / energisektoren. Han har beviste resultater innenfor evaluering av eksisterende applikasjoner, arkitektur, samt utvikling av arkitekturmålbilder med basis i systemvalg, løsningsutvikling og bruken av sky-tjenester. Å bistå klienter i den digital reisen fra konseptualisering til utvikling og implementering av konkrete løsninger gir Kristoffer energi. Kristoffer innehar en dobbel internasjonal mastergrad med vekt på virksomhetsstyring.

Kristoffer Spjøtvoll