Våre medarbeidere

Lars Thorkildsen

Senior Consultant

Lars Thorkildsen

Lars leder kompetansemiljøet for dataanalyse i Deloitte Norge som har ansvar for utvikling og tverrfaglig samarbeid innen dataanalyse. Han har bred erfaring med innsiktsdreven styring- og kontrolloppfølging, utarbeidelse og implementering av deskriptive og preskriptive analyser for rapportering, KPI prognoser, lønnsomhet og automatisk kontrolltesting.

Han har ledet og deltatt på en rekke analyseprosjekter innen intern kontrolltesting, internrevisjon og eksternrevisjon. Lars har god kjennskap til hele livssyklusen til analyseprosjekter fra planlegging, datauttrekk, analyse og dokumentering av analyse.

Han har erfaring med et vidt antall prosjekttyper, hovedsakelig relatert til finansiell styring og kontroll. Lars har erfaring med programmer som Tableau, Power BI, ACL analytics, Qlickview, SQL, R og Python.

Lars Thorkildsen