Våre medarbeidere

Live Marie Bjønness-Jacobsen

Deloitte Advokatfirma

Fast advokat

Live Marie Bjønness-Jacobsen

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Live er manager og advokat i Deloitte Advokatfirma. Hun er tilknyttet eiendomsavdelingen og jobber med alle områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder blant annet transaksjoner, avtaleforhandlinger og eiendomsutvikling. I tillegg er Live en del av prosedyreavdelingen. Live begynte som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma i 2019, og jobbet i perioden august 2021 til juni 2023 som dommerfullmektig i tingretten. 

Live Marie Bjønness-Jacobsen