Våre medarbeidere

Line Margrete Johansen

Director

Line Margrete Johansen

Lars Hilles gate 30

5008 Bergen

Norge

Vis på kart

Line har 15 års erfaring fra ulike oppdrag relatert til styring og kontroll i offentlig sektor. Hun har en tverrfaglig utdanningsbakgrunn med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen (Cand. Polit.). Line arbeider i Deloitte Risk Advisory, og har omfattende erfaring både fra forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser i kommunal sektor, samt fra større evalueringer på oppdrag for nasjonale myndigheter. De senere årene har Line vært sentral i Deloittes evalueringsmiljø, og har ledet og deltatt i en rekke evalueringsprosjekter for blant annet Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Line Margrete Johansen