Artikkel

Byggesteiner for vellykket transformativ innovasjon i offentlig sektor

Vi står midt oppi en transformasjon fra et industrielt til et digitalt samfunn.