Perspektiv

Velkommen til GovLab - Deloittes satsing på transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Vi har mange idéer om hvordan velferdssamfunnet kan se ut i morgen. Neste år. Og langt ut i fremtiden.