Artikkel

IFRS 9 og regulatorisk kapital

IFRS 9 om finansielle instrumenter ble nylig godkjent av EU. Hvilke konsekvenser får standarden for bankenes kapitaldekning?