Våre medarbeidere

Mette Estenstad

Partner

Mette Estenstad

Dyre Halses gate 1A

7042 Trondheim

Norge

Vis på kart

Mette er kontorleder for Deloitte Midt-Norge. Hun startet i Deloitte i 1990 og har i disse årene opparbeidet seg en bred revisjonserfaring innenfor en rekke bransjer. Mette leder revisjonen av større nasjonale konsern, finanskonsern samt familieeide bedrifter og eierdrevne virksomheter. Gjennom dette arbeidet har Mette betydelig erfaring i å lede større team og kommunisere med ledere på alle nivåer. Mette har bred erfaring med utfordringer innen internkontroll og finansiell rapportering, kjøp og salg av virksomheter, due diligence og omstrukturering.

Mette Estenstad