Artikkel

Anbefalt lesning for familieeide bedrifter

Hva kan familieeide foretak lære av Dalai Lama? Kan konflikter bli redusert til en ligning? Hvordan kan vi finne vedvarende lykke?