Våre medarbeidere

Oda Endresen

Business Process Solutions

Senior Consultant

Oda Endresen

Oda er Senior Consultant i Deloitte Business Process Solutions. Hun her utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor forretningsjus, skatt og regnskap. Oda har jobbet med flere prosjekter innenfor ulike regnskapsmessige områder, blant annet som controller og prosjektadministrator i et arkitektselskap i forbindelse med overgang til nytt ERP-system, prosjekt- og økonomimedarbeider i legemiddelbransjen med ansvar for bank, leverandørgjeld og kundefordringer, revisor for flere små og store virksomheter, og som prosjektmedlem i digitaliseringen av økonomifunksjonen i et shared service selskap, mm.

Oda Endresen