Artikkel

Økonomistyring i staten

«Den glemte strateg»

Deloitte mener ansvaret for å iverksette og gjennomføre strategiske prosesser i større grad bør involvere økonomisjefen.