Innsikt

Økonomistyring i fremtidens offentlige sektor

Tradisjonell styring og kontroll i offentlig sektor står for fall.