Artikkel

Lite SAF-T fra Finansdepartementet

Innføringen av den nye OECD-standarden SAF-T trekker i langdrag. – Kommunikasjonen fra myndighetene er altfor uklar, sier Per Evers i Deloitte.