Våre medarbeidere

Robert Steira

Audit & Advisory

Senior Manager

Robert Steira

Robert er Senior Manager, IFRS-akkreditert- og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes satsning på robotisering av revisjonsprosessen, med det formål å effektivisere revisjonen slik at medarbeidere kan bruke mer av sin tid og kompetanse på områder som gir merverdi for Deloittes klienter. Robert var sentral i implementeringen av nytt revisjonsverktøy for hele organisasjonen, hvor bruk av roboter var en suksessfaktor for effektiv overgang til nytt system for ca. 14.000 klienter.

Robert har over 10 års erfaring som revisor og rådgiver, og har spesialisert seg på børsnoterte selskaper med internasjonal forgrening, spesielt innen flybransjen. Gjennom sin klientportefølje over flere år, har han også opparbeidet seg en grundig kjennskap til flere bransjer, blant annet handel og industri, meglervirksomhet og eiendom.

Robert Steira