Våre medarbeidere

Siri Carlen Dupont

Audit & Assurance

Senior Manager

Siri Carlen Dupont

Siri jobber nå fulltid som konsulent, men har bakgrunn som statsautorisert revisor. Hun har opparbeidet seg god innsikt i og forståelse for ulike bedrifter, organisasjoner og bransjer. Siri er IFRS-akkreditert og har bistått små, mellomstore og børsnoterte foretak med blant annet prosessforbedringer, internkontroll, daglige oppgaver i økonomifunksjonen og børsnoteringsprosesser.

Siri er positiv, tilpasningsdyktig, strukturert og en engasjert medarbeider som raskt setter seg inn i nye oppgaver.

Noen eksempler på hva hun har gjort de siste årene:

  • Holdt foredrag om Fast Closing, digitalisering og automatisering
  • Innleid økonomisjef i børsnotert foretak med ansvar for børsrapporteringen
  • Innleid controller i bankvirksomhet inkludert prosjektleder for oppkjøp og fusjon.
  • Bistand overgang fra NGAAP til IFRS som en del av børsnoteringsprosessen. 

Mitt livsmotto: What is not started will never get finished

Siri Carlen Dupont