Våre medarbeidere

Siri Carlén Dupont

Audit & Assurance

Senior Manager

Siri Carlén Dupont

Siri arbeider som økonomikonsulent og har allsidig erfaring både fra revisjon og som innleid CFO, regnskapssjef og controller. Hun har blant annet bistått foretak med prosessforbedringer, fusjoner, og internkontroll, i tillegg til utførelse av daglige oppgaver i økonomifunksjonen og bistand i forbindelse med børsnoteringsprosesser. Siri leder Assurance-avdelingen i Drammen og har coachingansvar for medarbeidere i Deloitte. Hun er løsningsorientert, god på å iverksettelse, tar ansvar og liker å skape glede på jobb.

Noen eksempler på hva hun har gjort de siste årene:

  • Holdt foredrag om Fast Closing, digitalisering og automatisering
  • Innleid økonomisjef i børsnotert foretak med ansvar for børsrapporteringen
  • Innleid controller i bankvirksomhet inkludert prosjektleder for oppkjøp og fusjon.
  • Bistand overgang fra NGAAP til IFRS som en del av børsnoteringsprosessen.

Siri er positiv, tilpasningsdyktig, strukturert og en engasjert medarbeider som raskt setter seg inn i nye oppgaver.

Livsmotto: "What is not started will never get finished"
 

Siri Carlén Dupont