Artikkel

Bruk risikostyring for å utvikle forretningen

For å lykkes i en krevende verden bør virksomhetens styre og kontrollfunksjoner bidra til positiv endring og verdiskaping i organisasjonen.