Artikkel

Regulatoriske endringer

Hvordan investere i fremtidens compliance-funksjon

Banker møter en stadig økende mengde regulatoriske krav. Hvordan kan man utnytte disse regulatoriske kravene til selskapets fordel og som en del av strategien?