Våre medarbeidere

Stine Farstad

Audit & Assurance

Manager

Stine Farstad

Stine jobber som konsulent og har solid erfaring med prosessforbedring og finansiell rapportering. Hun har tidligere jobbet som revisor, med oppdragsansvar for en bred kundeportefølje. Hun har bistått både små og børsnoterte foretak og er IFRS-akkreditert. Av utdanning har hun en master i Regnskap og Revisjon fra NHH avd. Oslo, og en master i International Business fra Hult International Business School avd. London, New York, Sao Paulo og Dubai.

Noen eksempler på hva hun har jobbet med de siste årene:

  • Konsernrapportering
  • Utarbeidelse, effektivisering og kvalitetssikring av rapporteringsrutiner 
  • Management for hire innen bank/finans, eiendomsutvikling og kraft 

Som person er Stine sosial, engasjert og pålitelig. Hun er opptatt av å bygge gode relasjoner, heve kvaliteten på selskapers rapportering og sikre effektivitet i økonomifunksjonen. 

Mitt livsmotto: «Stå opp tidlig - få det gjort!» 

Stine Farstad