Nyheter

Nyheter om IFRS

IFRS on Point er Deloittes IFRS-nyhetsbrev, med siste bransjenyheter og innsikt om finansiell rapportering. Nyhetsbrevet gir oversiktlig oppsummering av IFRS-relaterte nyheter fra den foregående måneden.