Våre medarbeidere

Svein Aage Larsen

Deloitte Advokatfirma

Partner | Advokat

Svein Aage Larsen

Markensgate 32, 2. etasje

4612 Kristiansand

Norge

Vis på kart

Svein Aage har bakgrunn som rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling og komitésekretær for Stortingets Finanskomité, samt embetseksamen med skatt- og selskapsrett som spesialfag.

Svein Aage har lang og bred erfaring med skattemessig og risikostyrt strukturering av virksomhet og investeringer, herunder eiendom og aksjer mv. Videre arbeider han med transaksjoner, virksomhetsoverdragelser, kontrakter/avtaler, samt større generasjonsskifter, med hovedfokus på skatt.

Han holder seminarer over hele landet om skattemessig strukturering og planlegging, og bistår både større og mindre virksomheter, og dets eiere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt offentlig sektor.

Svein Aage Larsen