Artikkel

Gjennomføring av MiFID II og MiFIR i norsk rett

MiFID II og MiFIR skal nå implementeres i norsk rett, noe som skaper nye utfordringer. Finanstilsynet har fastsatt to forskrifter på verdipapirmarkedsområdet som er utformet tilsvarende regelverket i henholdsvis MiFID II og MiFIR. Disse trer i kraft 1. januar 2018.