Artikkel

Ny rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Det er ikke nødvendig å skille ut offentlige foretak som driver næringsvirksomhet i egne rettssubjekt, men det er nødvendig å innføre skatteplikt og krav om regnskapsmessig skille for denne type foretak.