Våre medarbeidere

Trine Skalmerud Sørbo

Enterprise, Technology & Performance | Consulting

Director

Trine Skalmerud Sørbo

Erfaren konsulent som daglig jobber med å forbedre prosesser, teknologi og organisasjon innenfor økonomi og virksomhetsstyring i offentlig sektor.

Trine Skalmerud Sørbo