Sondaj Deloitte SheXO Club 2020

1. Cunoasteți personal femei care dețin funcții de conducere în companii? (Director General, Director Executiv, membru în Consilii de administrație, parteneri)

 Cunosc multe
 Cunosc puține
 Cunosc cel puțin una
 Nu cunosc

2. Comparând femei și bărbați cu funcții de conducere în mediul de afaceri, care credeți că obține rezultate mai bune în ceea ce privește categoriile de mai jos?

 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe
 
 Nu există diferențe
 Există mari diferențe
 Există mici diferențe

3. Care dintre trăsăturile enumerate considerați că sunt specifice bărbaților sau femeilor care ocupă funcții de conducere? 

 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor
 
 Specific bărbaților
 Specific femeilor

4. Considerați că următoarele situații au loc în mediul de afaceri românesc?

 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez
 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez
 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez
 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez
 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez
 
 Foarte des
 Câteodată
 Rar
 Niciodată
 Nu pot să estimez

5. Care ar trebui sa fie calitățile unui bun director? (Alegeti maxim 4)

 Profesionalism
 Usurința în comunicare
 Onestitate
 Rapiditate în luarea deciziilor
 Abilități de conducere / leadership
 Negociere eficientă
 Consecvența
 Inițiativa
 Aptitudini analitice superioare
 Idei inovative
 Abilități de planificare strategică
 Încredere în sine

6. Sunteți de acord cu următoarele afirmații în ceea ce privește funcția de CFO? 

 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima
 
 Dezacord total
 Dezacord
 Nici acord nici dezacord
 Acord
 Acord total
 Nu pot estima

7. Pe care din următoarele calități ar trebui un director să se concentreze pentru a se putea pregăti pentru rolul de CEO? (Alegeti maxim 4)

 Profesionalism
 Usurința în comunicare
 Onestitate
 Rapiditate în luarea deciziilor
 Abilități de conducere / leadership
 Negociere eficientă
 Consecvența
 Inițiativa
 Aptitudini analitice superioare
 Idei inovative
 Abilități de planificare strategică
 Încredere în sine

8. Din care poziție este cel mai usor să fii promovat ca CEO?

 Chief Financial Officer
 Chief Operating Officer
 Head of Marketing & Sales
 HR Director

9. Informații demografice

 
 
 

*

*
 
 

Pentru a accesa și a completa chestionarul, precum și pentru a obține un raport efectuat pe baza rezultatelor studiului, vă rugăm să ne furnizați, prin intermediul formularului de sondaj, datele dvs. personale și alte informații necesare pentru a asigura obiectivitatea și acuratețea ridicată a studiului (denumite generic „datele”). Prin completarea și trimiterea acestui sondaj, sunteți de acord ca datele dvs. să fie prelucrate de Deloitte Romania acționând ca operator de date în sensul articolului 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 emis de Parlamentul European și de Consiliu în 27 aprilie 2016.
Datele dvs. personale (nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, poziția, numele firmei pentru care lucrați) vor fi prelucrate în scopul realizării „Studiului Deloitte SheXO Club 2020” (în continuare: „studiu”). Perioada pentru care datele vor fi stocate este de un an. După expirarea acestei perioade, datele vor fi șterse definitiv.
Consimțământul dvs. este voluntar, necesar în același timp pentru a accesa studiul și a obține raportul. În cazul în care vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile specificate mai sus, consimțământul dvs. constituie baza legalității acestor prelucrări. Consimțământul deja acordat poate fi revocat în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor care a avut loc înainte de revocare.
Drepturile dvs.
Aveți dreptul să:
• solicitați acces la datele dvs. personale (solicitați o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm),
• solicitați să actualizăm și să corectăm datele dvs. personale (dreptul la rectificare),
• solicitați să ștergem datele dvs. personale (acolo unde este posibil) sau
• solicitați o restricție privind procesarea datelor dvs.
Puteți obiecta la procesare (în anumite cazuri, după cum este specificat de GDPR), precum și să vă executați dreptul la portabilitatea datelor (să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un aparat structurat - format redactabil și să ne solicitați transmiterea unor astfel de date către un alt destinatar).
Puteți pune în aplicare toate drepturile descrise aici prin trimiterea unui e-mail la: [...] sau a unei notificări scrise la următoarea adresă: Deloitte, al. Jana Pawła II 22, Varșovia, Polonia 00-133.

Disclaimer: Acest studiu este supus unor limitări și nu acoperă toate aspectele referitoare la tema pe care o abordează său care ar putea fi importante pentru compania dvs. Nu vă garantăm că studiul va răspunde așteptărilor dvs., iar Deloitte nu oferă servicii de consultanță profesională prin intermediul studiului. Acest studiu nu trebuie utilizat ca bază pentru deciziile care ar putea avea efect asupra operațiunilor companiei dvs. Nu suntem responsabili pentru posibilele pierderi care pot rezulta din utilizarea informațiilor conținute în studiu. Deloitte are dreptul să dezvăluie terților informațiile derivate din răspunsurile date în prezentul sondaj (cu excepția informațiilor care ar putea duce la identificarea respondentului) și nu își asumă răspunderea pentru divulgarea sau utilizarea ulterioară de către terții menționați anterior.