COVID-19-legislative-tracker

News

COVID-19 Legislative Tracker

`
21/01/2020
Hotărârea nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

În data de 21.01.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 69, Hotărârea nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

  • Se introduc noi categorii de persoane in Etapa a II-a de vaccinare, printre care:      
    • persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea;
    • persoane fără adăpost;
    • personal cheie din instituțiile statului;
    • executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați, avocații înscriși în tabloul avocaților, notarii publici.
18/01/2020
Hotărârea nr. 4 din 18.01.2021 a CNSU privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

În data de 18.01.2021 a fost publicată Hotărârea nr. 4 din 18.01.2021 a CNSU privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

  • Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România (atașată).
  • Sunt exceptate de la măsura carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei persoane confirmate, acele persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România.
12/01/2020
Hotărârea nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 12.01.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 36, Hotărârea nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  • se prelungește starea de alertă pentru 30 de zile începând cu data de 13.01.2021, cu menținerea măsurilor adoptate până la acest moment. 
`

`
31/12/2020
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

În data de 31.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1331, Ordonanta de urgenta nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

  • Facilitatea de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, instituită prin OUG 37/2020 este aplicabilă atât pentru debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligaţiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii, şi debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau în ambele cazuri, cu condiţia ca perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare anterioară, să nu depăşească cumulat 9 luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate în temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu nonlegislativ sau al ambelor cazuri, cât şi pentru debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.
  • Prevederile OUG 37/2020 sunt aplicabile pentru creditele care nu au ajuns la maturitate şi pentru care creditorii nu au declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.
  • Termenul până la care debitorii pot trimite creditorilor solicitarea privind suspendarea achitării ratelor s-a prelungit până la data de 15.03.2021.

 

Ordonanta de urgenta nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

În data de 31.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1332, Ordonanta de urgenta nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

  • Indemnizaţiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (11), (2) şi (4) din OUG nr. 30/2020  nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, după caz:
    • calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii;
    • nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Codul fiscal
    • nu fac obiectul acordării bonificaţiei stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.
  • Modificarea OUG 69/2020:
    • Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insulvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor;
    • Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
    • Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

 

Ordonanta de urgenta nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În data de 31.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1326, Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

  • Angajatorii care în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
17/12/2020
Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19

Astazi, 17.12.2020 a fost publicata Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19.

 

  • Se actualizeaza lista tarilor de risc epidemiulogic
  • Se permite organizarea de activitati in spatii deschise cu ocazia comemorării eroilor Revuluției Române din Decembrie 1989, cu participarea a cel mult 100 persoane și respectarea măsurilor de protecție sanitară.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

13/12/2020
Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

În data de 31.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1330, Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

  • Se instituie o schemă de ajutor de stat privind acordarea de finanţare pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;
  • Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parţiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agenţiilor de turism suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019; valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro/întreprindere;
  • Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanţare;
  • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, nu datorează impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.
11/12/2020
Hotărârea Guvernului nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 11.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1215 Hotărârea Guvernului nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Prin HG 1065/2020 se prelungește starea de alertă pentru 30 de zile începând cu data de 14.12.2020, cu menținerea măsurilor adoptate până la acest moment.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus. 

9/12/2020
Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiulogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În data de 09.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1201, Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiulogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

Potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 282/2020,  pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă ala salariaţilor cu cel mult 50% din durata lunară calculată zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

 

Aplicabilitatea măsurilor prevăzute prin OUG nr. 132/2020 a fost prelungită până la data de 30 iunie 2020, prin Hotărârea nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiulogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

Pentru mai multe detalii, se pot consulta link-urile de mai sus.

7/12/2020
Hotărârea nr. 314/2020 pentru aprobarea modificării Normei "Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 și Hotărârea nr. 315/2020 pentru aprobarea modificării Normei "Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020.

În data de 07.12.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1186, Partea 1 Hotărârea nr. 314/2020 pentru aprobarea modificării Normei "Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 și Hotărârea nr. 315/2020 pentru aprobarea modificării Normei "Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020.

 

Prin cele două Hotărâri se prelungesc anumite termene în cadrul Schemelor de ajutor de stat COVID-19 derulate prin EximBank, astfel:

  • În cadrul Schemei constând în acordarea de garanții EximBank, termenul în care băncile finanțatoare pot depune dosarul de garantare se prelungește până în 31.12.2020;
  • În cadrul Schemei constând în acordarea de credite prin EximBank, termenul în care companiile finanțatoare pot depune dosarul de garantare se prelungește până în 31.12.2020.

 

Pentru mai multe detalii, se pot consulta link-urile de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiulogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În data de 07.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1189, Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiulogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

Prin OUG nr. 211/2020 se stabilește că măsurile prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, constând în suportarea indemnizației de șomaj tehnic de către stat și plata indemnizațiilor pentru alți profesionisti, se acordă până la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus. 

4/12/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă nr. nr. 56 din 04.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19

Astăzi, 04.12.2020, a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă nr. nr. 56 din 04.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19.

 

  • Se actualizează lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic ridicat pentru care se instituie măsura carantinării asupra persoanelor care sosesc în România din acestea (atașată).
  • Se propune reluarea activității piețelor agroalimentare organizate în spații închise.
  • sunt exceptate de la măsura carantinăeii, persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară.
  • Se propune permiterea circulației membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, fără restricții, în toate localitățile, în perioada 06.12.2020 ora 2300 – 07.12.2020 ora 0500
  • La nivelul național, se propune ca circulația persoanelor să fie permisă în perioada 06.12.2020 ora 0500 – 07.12.2020 ora 0100, fără restricții și fără prezentareadocumentelor doveditoare ale motivului deplasării.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

3/12/2020
Ordonanta urgenta 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicul în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

În data de 03.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1169 Ordonanta urgenta 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicul în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

 

Obiectul OUG 205/2020 îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicul, având ca scop acordarea de subvenţii directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

 

Schema se aplică producătorilor vitiviniculi care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice.

 

Prin schemă se acordă beneficiarilor un ajutor de stat sub formă de subvenţie directă egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar. Subvenția poate fi cumulată cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

 

Beneficiarii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de sulicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

  • să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafaţă;
  • să exploateze plantaţii viticule înscrise în Registrul plantaţiilor viticule şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recultă aferente campaniei de recultare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • să nu depăşească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare;
  • să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

 

Perioada de valabilitate a schemei este până la data de 31 decembrie 2020.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

2/12/2020
Legea 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşculară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 02.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1166 Legea 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşculară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Legea nr. 278/2020 aduce următoarele modificări la OUG 147/2020:

  • pentru ca părinții să beneficieze de zile libere, se adaugă condiția ca locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.
  • beneficiază zile libere şi părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşculară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate.
  • angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi personalul din unităţile farmaceutice, beneficiază de prevederile OUG 147/2020 numai cu acordul angajatorului.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, din 27.11.2020

În data de 02.12.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1163 Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, din 27.11.2020.

 

  • Înscrierea în program creare profil, user, parulă și completarea formularului electronic de înscriere - plan de investițiiîn vederea obținerii finanțării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro
  •  Aplicanții au obligația de a urmări permanent adresa de e-mail fulosită la înscriere precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere.
  •  Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
  • Etapa de creare profil, user și parulă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM din domeniile eligibile 
  • Etapa de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiții" în care aplicanții, cu profilul, user, și parula generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul electronic de înscriere - plan de investiții conform Anexei nr. 1.
  • Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parulă va rămâne deschisă pe toată perioada implementării tuturor măsurilor instituite prin O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.
  • Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, pînă la data de 29 ianuarie 2021, ora 20.00.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

19/11/2020
Ordonanta urgenta 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşculară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 19.11.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1108, Ordonanta urgenta 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşculară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG 198/2020”).

 

OUG 198/2020 aduce următoarele completări la OUG 147/2020:

  • În perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în situaţia în care, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării, emis în baza art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcularilor, preşcularilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.
  • În situaţia prevăzută la alin. (1), zilele libere se acordă pe perioada stabilită în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 81 alin. (4).

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanta urgenta 199/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

În data de 19.11.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1108, Ordonanta urgenta 199/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

 

Elementele de noutate sunt următoarele:

  • Devin eligibile pentru microgranturi și întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
  • Se completează dispozițiile referitoare la conditia cifrei de afaceri pentru acordarea microgranturilor, după cum urmează:
    • Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

(...)

b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c);

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

13/11/2020
Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 13.11.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1078, Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG 967/2020”).

  • Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile începând cu data de 14 noiembrie 2020;
  • Se stabilesc măsuri şi reguli de siguranță sanitară detaliate pentru procesul electoral aferent alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
  • Se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în municipiul Bucureşti, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum şi în municipiile reşedinţă de judeţ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;
  • Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători culective la care pot participa cel mult 20 de persoane;
  • Prin derogarea de la interdicția desfășurării activității în afara intervalului orar 5,00-21,00, operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
  • Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, aculo unde specificul activităţii permite (dispare pragul de 50 de angajați pentru instituirea acestei obligații). În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
  • Rămân aplicabile toate celelalte măsuri stabilite prin HG 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

08/11/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 53 din 08.11.2020 privind aprobarea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcularilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line

În data de 08.11.2020 a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 53 din 08.11.2020 privind aprobarea suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcularilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

Începând cu data de 09.11.2020 se aprobă, pentru o perioadă de 30 de zile, suspendarea activităților care impun prezența fizică a preșcularilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

06/11/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

La data de 06.11.2020, a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Principalele prevederi ale Hotărârii CNSU nr. 52/05.11.2020 sunt următoarele:

  • se propune instituirea obligației purtării măștii de protecție, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile;
  • se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar aculo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore;
  • se propune ca, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcularilor, preșcularilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.
  • în toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00. Prin excepție, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:
  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bulnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
  • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
  • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
  • Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
  • Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și vulante și a talciocurilor. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
  • Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 - 21.00.
  • unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Hotararea 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 06.11.2020 a fost publicată în M. Of, Partea I, nr. 1042, Hotararea 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(„HG 935/2020”).

Modificările vizează următoarele aspecte:

  • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.
  • se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private
  • în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții:
    • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
    • deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
    • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bulnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
  • pentru verificarea motivului deplasării persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.
  • se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.
    • prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
  • se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi vulante şi a talciocurilor, însă se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
  • pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.
    • În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

02/11/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 51/02.11.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile deschise

În data de 02.11.2020 a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 51/02.11.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiulogic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile deschise.

  • Se aprobă lista țărilor cu risc epidemiulogic ridicat
  • Se propune modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, în sensul reducerii acesteia de la 3 la 1,5/1.000 de locuitori.

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

`

`
30/10/2020
Legea 220/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

În data de 30.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1011, Legea 220/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

 

Legea 220/2020 aduce unele modificări la OUG 130/2020, după cum urmează:

  • devin eligibili pentru microgranturi și profesioniștii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, care desfăşoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege;
  • se extinde lista domeniilor de activitate în care pot activa IMM-uri și ONG-urile eligibile atât pentru granturile pentru capital de lucru, cât și pentru granturile pentru investiții;
  • sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru şi companiile sau ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul târgurilor şi evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educaţie financiară, strategie şi management, care nu s-au calificat pentru obţinerea certificatului de urgenţă din cauza specificului activităţii lor (şi anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca şi condiţie de eliberare a certificatului de situaţii de urgenţă). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situaţii de urgenţă se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparaţie cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparaţie cu 2019.
  • se modifică criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

27/10/2020
Ordonanta urgenta 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

În data de 27.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993,  Ordonanta urgenta 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

 

Modificări aduse de OUG 182/2020 la OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți:

  • Se acordă zile libere pentru părinții copiilor cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației la distanță (chiar dacă activitățile didactice cu prezență fizică nu sunt suspendate în unitatea respectivă);
  • Se menționează expres faptul că dispozițiile OUG 147/2020 se aplică și pentru scenariul 2 (participarea față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu), precum și pentru scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online), însă numai după epuizarea opţiunilor pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau muncă la domiciliu.
    1. Pe durata aplicării acestor scenarii, zilele libere se acordă pe toată perioada prevăzută de hotărârea Consiliului județean pentru situații de urgență, fără a depăși însă perioada stării de alertă.

 

Modificări aduse de OUG 182/2020 la OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor:

  • Cu referire la măsura constând în acordarea unui sprijin financiar de 2.500 lei în scopul achiziționării de bunuri/servicii necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, se prevede că acest beneficiu nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

26/10/2020
Ordonanta de urgenta nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

În data de 26.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 988, Ordonanta de urgenta nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

 

OUG 181/2020 conține prevederi referitoare la:

  • Acordarea eșalonărilor la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă (art. 1- 13);
  • Scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 181/2020 şi 31 decembrie 2020 inclusiv (art. 14)
  • Posibilitatea reducerii impozitului pe clădiri de către Consiliile Locale, în anumite condiții (art. 15)
  • Extinderea aplicabilității OG 6/2019 prin posibilitatea de notificare a organului fiscal cu privire la intenția de restructurare în perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021, și depunerea solicitării de restructurare până în 30 iunie 2021 (art. 19)
  • Tratarea drept cheltuieli deductibile a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID – 19 efectuate pentru contribuabil, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă (art. 20)
  • Tratarea drept venituri asimilate veniturilor din salarii neimpozabile și care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale, a contravalorii cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă (art. 20)
  • Prorogarea până la 25 decembrie 2020 a termenului în care:
    • Rambursarea TVA solicitată prin deconturile cu sumă negativă se face cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale (art. 24)
    • Nu se aplică dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare (art. 24)
    • Este suspendată executarea silită prin poprire a creanțelor bugetare (art. 24).

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul 3.245/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

În data de 26.10.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 986, Ordinul 3.245/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

 

Ordinul 3.245/2020 instituie măsuri şi reguli de siguranță sanitară detaliate pentru:

  • muzee şi galerii de artă
  • biblioteci
  • librării
  • cinematografe
  • producția  de film şi audiovizual
  • organizarea în aer liber de evenimente/acţiuni culturale
  • organizarea de evenimente de tip drive-in
  • expoziții temporare de artă şi design
  • activitatea de producție necesară artelor spectacolului şi activitatea şcolilor de artă şi meserii
  • activitatea instituțiilor de spectacole şi/sau concerte

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 50/26.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 26.10.2020 a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 50/26.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 

  • În localitățile sau județele în care portul măștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise, este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

20/10/2020
Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, din 19.10.2020

În data de 20.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 965bis, Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, din 19.10.2020.

 

  • Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate: 
  • restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, 
  • servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism,
  • editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente,

a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. 

 

  • Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.
  • Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  1. au obținut certificat de situații de urgență;
  2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  3. dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  4. nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  5. mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice (Registru salariatilor din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal) pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri;
  6. suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar COVID-19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei
  7. sunt IMM conform prevederilor legii nr 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

14/10/2020
Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 14.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 945, Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Prin HG nr. 856/2020 a fost prelungită starea de alertă cu 30 de zile începând din 15 octombrie 2020. 

 

În ceea ce privește măsurile aplicabile pe durata stării de alertă, elementele de noutate sunt următoarele:

 

  • purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

 

  • purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori

 

  • desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

 

  • organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;

 

  • se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), atât în spaţii închise cât și în spații deschise;

 

  • activitatea restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

 

  • activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în judeţele/localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

 

  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;

 

  • pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

13/10/2020
Hotărârea CNSU nr. 49/13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 13.10.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 49/13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Principalele prevederi din Hotărârea 49/2020 sunt următoarele:

  • Propunerea de prelungire a stării de alertă, împreună cu o serie de măsuri aferente;
  • Extinderea excepțiilor de la obligația de carantinare pentru persoanele care sosesc în România din zonele/țările de risc, cu următoarele două categorii de persoane:
    1. persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
    2. angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat.
  • Actualizarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat.

 

Hotărârea CNSU nr. 49/2020, împreună cu anexele, poate fi consultată la link-ul de mai sus.

9/10/2020
Hotărârea CNSU nr. 48/08.10.2020 privind stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor către acestea.

În data de 09.10.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 48/08.10.2020 privind stabilirea excepțiilor de la măsura carantinei ce se aplică persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor către acestea.

 

Prin Hotărârea CNSU nr. 48/2020:

  • Se stabilesc categoriile de persoane care sunt exceptate de la măsura carantinei;
  • Se aprobă măsura suspendării zborurilor spre și dinspre România, efectuate de operatorii economici din aviație, dinspre și spre statele prevăzute în lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, aprobată prin hotărârea CNSU nr. 47 din 05.10.2020, cu excepția celor spre și dinspre statele membre ale Uniunii Europene, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Emiratelor Arabe Unite și Qatar.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

7/10/2020
Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 258/2020 privind aprobarea Normei ''Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19”

În data de 07.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 910, Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 258/2020 privind aprobarea Normei ''Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-I/0).

 

Norma instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

 

În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată în lei, în numele şi în contul statului, pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente. Acordarea creditelor în cadrul Schemei se poate face fie direct de către EximBank în numele şi în contul statului, fie prin intermediul băncilor comerciale, prin operaţiuni de cofinanţare.

 

Bugetul Schemei este de 2 miliarde lei şi este destinat unui număr estimat de 100 de beneficiari. În baza Schemei, EximBank NCS acordă credite companiilor care depun dosarul de finanţare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

 

Acordarea de finanţări în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înţelege încadrarea în disponibilul de buget.

 

Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii sunt următoarele:

  • sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;
  • se încadrează în categoria IMM şi au cifra de afaceri peste 20 milioane de lei în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, aşa cum această noţiune este definită în cadrul Normei;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  • nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
  • nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situaţia existenţei unor sume restante, se poate accepta:
    1. ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenţiei de garantare documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau
    2. achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei;
  • nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP;
  • prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv), conform consultării CRC;
  • nu se află în litigiu cu EximBank;
  • nu sunt parte într-un litigiu demarat împotriva lor de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP), inclusiv de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Monitorul Oficial Partea I, nr. 910, Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 257/2020 privind aprobarea Normei ''Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19”

În data de 07.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 910, Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 257/2020 privind aprobarea Normei ''Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-I/0).

 

Norma instituie o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, care are ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

 

În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele şi în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

 

Bugetul Schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane de euro) care va permite constituirea unui portofoliu de garanţii la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde de euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

 

În baza Schemei, EximBank NCS acordă garanţii beneficiarilor pentru care banca finanţatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea garanţiilor (semnarea convenţiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020. Acordarea de garanţii în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înţelege încadrarea în disponibilul de buget.

 

Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii sunt următoarele:

  • sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;
  • se încadrează în categoria IMM şi au cifra de afaceri peste 20 milioane de lei în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, aşa cum această noţiune este definită în cadrul Normei;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  • nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
  • nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situaţia existenţei unor sume restante, se poate accepta:
    1. ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenţiei de garantare documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau
    2. achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei;
  • nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP;
  • prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv), conform consultării CRC;
  • nu se află în litigiu cu EximBank;
  • nu sunt parte într-un litigiu demarat împotriva lor de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP), inclusiv de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

6/10/2020
Ordinul 3.205/1.708/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

În data de 06.10.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 907, Ordinul 3.205/1.708/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

 

Principalele modificări aduse prin Ordinul 3.205/1.708/2020 sunt următoarele:

 

  1. În ceea ce privește desfășurarea evenimentelor/acțiunilor culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă:
  • distanța minimă care trebuie respectată între spectatori se reduce de la 2m la 1m;
  • menţinerea distanţei fizice între persoane nu se aplică pentru membrii aceleiaşi familii sau pentru grupuri de până la 3 persoane;

 

  1. În ceea ce privește activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe perioada stării de alertă:
  • durata unui spectacol nu poate să depășească 2 ore;
  • distanţa dintre scenă şi spectatori trebuie să fie de minimum 3 m, cu excepţia sălilor mai mici de 150 de locuri, unde pentru a se asigura menţinerea distanţei fizice între persoane, în condiţii de siguranţă sanitară, primul rând al sălii va fi lăsat liber.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus

5/10/2020
Hotărârea CNSU nr. 47/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Anexa Hotărârii CNSU - Lista Statelor cu risc epidemiologic ridicatOrdinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

În data de 05.10.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902, Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

 

  1. Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții se vor înregistra cu semnătură electronică;
  2. Etapa 2 în care aplicanții vor completa și vor transmite formularul de înscriere conform Anexei nr. 1 la Procedură.
  • Data de la care este activă Etapa 2 se comunică pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
  • În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul MEEMA se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului
  • Se pot solicita clarificări aplicantului prin transmiterea unei Scrisori de solicitare clarificări pe adresa de e-mail înregistrată în aplicația electronică. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen de 3 zile lucrătoarea de la transmiterea Scrisorii de solicitare clarificări conduce la respingerea proiectului.
  • Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.
  • Solicitantul se poate adresa MEEMA prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor. Contestația se formulează în scris, iar termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare.
  • Pentru solicitanții acceptați în cadrul Programului, aplicația informatică va genera contractul de finanțare; aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătura electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire.

 

Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 902bis și poate fi consultată la acest link.

2/10/2020
Ordonanta de urgență nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

În data de 02.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 899, Ordonanta de urgență nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.

 

Modificarea vizează măsuri în domeniul asociațiilor și fundațiilor, respectiv:

Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociaţiilor şi fundaţiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condiţiile legii.

Ordonanța de urgență nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

În data de 02.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 899, Ordonanța de urgență nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

 

OUG nr. 167/2020 reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3.000.000 pasageri/an, pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie.

 

Schema de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

1/10/2020
Hotărârea Guvernului nr. 783/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30 iunie 2014

În data de 01.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 783/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30 iunie 2014.

 

HG nr. 783/2020 aduce următoarele modificări principale, pentru ajutoarele de stat care au fost acordate în temeiul HG nr. 1680/2008, HG nr. 753/2008 sau HG nr. 797/2012:

 

  1. La solicitarea întreprinderii, perioada minimă obligatorie de menținere a locurilor de muncă se poate prelungi cu până la maximum 2 ani, după analiza şi aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, transmis de întreprindere.
  2. Solicitarea de prelungire se poate transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.
  3. În decursul perioadei de menţinere a investiţiei prevăzute, astfel cum a fost prelungită, echipamentele care devin învechite datorită schimbării tehnologice rapide pot fi înlocuite.
  4. Pentru întreprinderile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a aprobat planul de recuperare prevăzut mai sus, termenul de realizare a condiţiilor cuantificabile asumate, conform menţiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanţare, se prelungeşte cu până la maximum 2 ani.

 

Pentru detalii suplimentare, se poate consulta link-ul de mai sus.

22/09/2020
Ordinul Ministrului Muncii și protecției sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020

În data de 22.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865, Ordinul Ministrului Muncii și protecției sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.   

Este vorba despre documentele tip care trebuie depuse la autorități pentru a accesa măsura de sprijin constând în suportarea indemnizației de șomaj tehnic de către stat, prevăzută de OUG 30/2020. Documentele sunt următoarele:

  • Cerere pentru plata contravalorii indemnizației de șomaj tehnic;
  • Anexe la cerere:
    1. Declarație pe propria răspundere cu privire la suspendarea activității de către DSP;
    2. Lista persoanelor ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate.

 

Ordinul și anexa la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

14/09/2020
Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 14.09.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842, Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 782/2020”)

 

HG nr. 782/2020 prevede următoarele:

  • Începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.
  • Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
  1. anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
  2. anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților";
  3. anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".
  • În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

 

  • Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, și a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, își mențin aplicabilitatea în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

11/09/2020
Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

În data de 11.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835, Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 („Ordinul nr. 1060/2857/2020”)

 

Ordinul nr. 1060/2857/2020 aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19, prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific OS 3.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19, acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

 

Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul AOFM nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora

În data de 11.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835, Ordinul AOFM nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora („Ordinul AOFM nr. 593/2020”)

 

Ordinul AOFM nr. 593/2020 probă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

 

Ordinul și anexa la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

10/09/2020
Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În data de 10.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802, Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă („Ordinul nr. 1376/2020”)

 

Ordinul nr. 1376/2020 stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, denumită în continuare ordonanța de urgență, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

 

Bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

 

Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

 

În vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:

  • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  • o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  • lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

 

În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 10.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802,  Ordinul nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1375/2020”)

 

Ordinul nr. 1375/2020 aprobă:

  • modelul cererii prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

 

  • modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

02/09/2020
Ordonanțe de urgență privind insitutirea unor scheme de ajutor de stat pentru susținerea activităților din sectorul bovin, suin si avicol în contextul pandemiei de COVID-19
01/09/2020
Ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

În data de 01.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801, Ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii („Ordinul nr. 3142/1495/2020”)

 

Ordinul nr. 3142/1495/2020 aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.941/1.120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul comun al educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

În data de 01.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804, Ordinul comun al educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 5487/1494/2020”)

 

Ordinul nr. 5487/1494/2020 aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

 

Ordinul și anexa la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor

În data de 01.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802, Ordinul ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor („Ordinul nr. 1493/2788/149/2020”)

 

Ordinul nr. 1493/2788/149/2020 aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin.

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 966/1.809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

`

31/08/2020
Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În data de 31.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794,  Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă („HG nr. 719/2020”)

 

HG nr. 719/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  1. Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, denumită în continuare ordonanță de urgență, se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor

 

  1. Cererea este însoțită de următoarele documente:
    1. o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) și (11) din ordonanța de urgență;
    2. lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

 

  1. Cererea prevăzută la și documentele se depun în format electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.

 

  1. Indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.

 

  1. Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente. Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

 

  1. Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, cererea însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației.

 

  1. Decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență se realizează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru plăți și inspecție socială, la cererea beneficiarului de lucrări.

 

  1. Sumele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la cererea angajatorilor.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Hotărârea Guvernului nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 31.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797,  Hotărârea Guvernului nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 729/2020”)

 

HG nr. 729/2020 modifică și completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 după cum urmează:

 

  • La articolul 1, punctele 1 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. 1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-6, 61-63, 7-15.

 

6. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare."

 

  • La articolul 1, punctele 7 și 10-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. „7. În condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

 

10. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

11. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 100 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

12. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății."

 

Pentru mai multe detalii și modificări se poate consulta link-ul de mai sus.

27/08/2020
În data de 27.08.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 44/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice („Hotărârea CNSU nr. 43/2020”), care prevede următoarele:

În data de 27.08.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 44/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  („Hotărârea CNSU nr. 43/2020”), care prevede următoarele:

  1. Se aprobă reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.
  2. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
  3. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
  4. Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.
  5. Măsurile prevăzute la pct. 1 – 4 de mai sus intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.
  6. Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.
  7. Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, doar pentru clienții cazați în hotel, în județele în care, incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
  8. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea activității restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
  9. Măsurile prevăzute la pct. 6 - 8 intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.
  10. Se aprobă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.
  11. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă această localitate trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
  12. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
  13. Măsurile prevăzute la pct. 10 - 12 intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.
  14. Se aprobă organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ workshopuri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, începând cu data de 01.09.2020.
  15. Se menține măsura privind suspendarea activității cluburilor, discotecilor și a barurilor în interiorul clădirilor.
  16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
    1. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
  17. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activităților culturale prevăzute la pct. 16 dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
  18. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activităților culturale prevăzute la pct. 16, dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
  19. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
  20. Măsurile prevăzute la pct. 16-20 întră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.
  21. Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, începând cu data de 01.09.2020.
  22. Se aprobă lista ţărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, propusă de INSP la data de 24.08.2020, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

 

Hotărârea CNSU nr. 43/2020 și anexa la aceasta se pot consulta la link-ul de mai sus.

26/08/2020
În data de 26.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780, Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia SARS-CoV-20 („OUG nr. 146/2020”), care prevede, printre altele:

În data de 26.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780,  Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia SARS-CoV-20 („OUG nr. 146/2020”), care prevede, printre altele:

  • Se aprobă Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Program, care are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial.
  • Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum și cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.
  • Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat prevăzută mai sus se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
  • Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.
  • Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute la pct. de mai sus.
  • Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.
  • Plafonul anual total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în limita sumelor aprobate prin buget pentru plata garanțiilor prevăzute, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, costurile maxime ce pot fi solicitate de către finanțatori, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

25/08/2020
În data de 25.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772, Ordonanța de urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-20 („OUG nr. 144/2020”).

În data de 25.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772,  Ordonanța de urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-20 („OUG nr. 144/2020”).

 

OUG nr. 144/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  1. Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la pct. 6, în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contribuția națională este de 12.500.000 euro.
  2. Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la pct. 1, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație.
  3. Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operațional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la pct. 6 lit. a) și eliminării sintagmei "proiecte pilot" din tipul de intervenție a secțiunii E-Educație, precum și să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în vederea introducerii ca activitate eligibilă, achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar cu acces la internet și resurse educaționale deschise, precum și a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut de pct. 6 lit. a).
  4. Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar, prevăzute la pct. 1, se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă pentru uz școlar, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.
  5. În valoarea de achiziție a tabletelor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.
  6. Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte prevăzut la pct. 3, pentru intervenția destinată achiziționării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line sunt:
    1. unitățile de învățământ preuniversitar de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
    2. autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;
    3. parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b);
    4. parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.
  7. Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor care urmează a se desfășura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condițiile legii.
  8. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanții legali/tutorii elevilor procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice în condiții de siguranță pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.
  9. Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor/dispozitivelor electronice înainte de expirarea duratei normale de utilizare atrage după sine răspunderea reprezentanților legali/tutorilor, în condițiile legii. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau, după caz, autoritățile publice locale dispun măsuri legale de recuperare a prejudiciilor create.
  10. Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor electronice IT de tip tablete pentru uz școlar în valoare de 200 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiarii finanțării, astfel cum este prevăzut la pct. 6.
  11. Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru echipamente de protecție medicală și dezinfectanți, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016,. Decontarea echipamentelor de protecție medicală de tip dezinfectanți, precum și/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.
  12. Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziționării de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și/sau a containerelor sanitare mobile sunt:
    1. unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
    2. autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale;
    3. parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și b);
    4. parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

În data de 25.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772, Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 („OUG nr. 143/2020).

În data de 25.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772, Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 („OUG nr. 143/2020).

 

I. OUG nr. 143/2020 modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA după cum urmează:

  • La articolul 1, alineatele (33) și (34) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. „(33) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

(34) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii). Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b)."

  • La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.

 

II. Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, se modifică și se completează după cum urmează:

  • La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
    1. „(41) Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) sau (3)."
  • La articolul 4, litera e) se abrogă.
  • La articolul 5, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. „(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 și 3, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 octombrie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (33) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.
    2. (3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.106 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 228,42 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2.
    3. (4) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 20.000.000.000 lei."

Dispozițiile art. I și II se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.

 

OUG nr. 143/2020 se poate consulta la link-ul de mai sus.

 

24/08/2020
În data de 24.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 769, Ordinul MFE nr. 894/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente („Ordinul MFE nr. 894/2020” sau „Ordinul”).

În data de 24.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 769, Ordinul MFE nr. 894/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente („Ordinul MFE nr. 894/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MFE nr. 849/2020 aprobă Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, denumită în continuare schemă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

La acordarea ajutoarelor de stat și de minimis, administratorul schemei va avea în vedere respectarea Recomandării Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale.

 

Ordinul și anexa la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

21/08/2020
În data de 21.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 768, Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 978/1442/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic din 20 august 2020 („Ordinul nr. 978/1442/2020”)

În data de 21.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 768, Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 978/1442/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic din 20 august 2020 („Ordinul nr. 978/1442/2020”)

 

Ordinul nr. 978/1442/2020 modifică și completează Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 după cum urmează:

  • La anexa nr. 3 "Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță", la litera D "Competițiile în cazul sporturilor de echipă în aer liber", punctele 4 și 5 se abrogă.

 

  • La anexa nr. 3 "Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță", după litera D se introduce o nouă literă, litera E cu următorul cuprins:

„E. Proceduri în cazul depistării unuia sau mai multor cazuri suspecte de COVID-19:

 

1. Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu alte incinte sau spații definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion/terenul de joc, precum și direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.

 

2. În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului prevăzut mai sus, la lit. D pct. 1, se descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta.

 

3. Persoanele al căror test este pozitiv se internează pentru 48 de ore pentru evaluarea stării de sănătate și vor fi retestate în ziua a 7-a de la primul rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul retestării este negativ, iar persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot relua activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale.

 

4. Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își continuă activitatea sportivă.

 

5. Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor face un nou test RT-PCR. În cazul în care noul test este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale. În cazul în care testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare în vigoare.

 

6. Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia vor intra în izolare până la momentul unei noi testări.

 

7. Pentru cluburile sau loturile care participă în competiții internaționale și care sunt supuse mai des testărilor, în cazul apariției unui caz pozitiv în zilele a 3-a și a 2-a înaintea jocurilor, respectiva persoană va fi izolată, iar echipa va juca sau, după caz, va face deplasarea pentru joc pe baza testului negativ al celorlalți componenți."

 

Ordinul nr. 978/1442/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

 

20/08/2020
În data de 20.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762, Ordonanța de urgență nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" („OUG nr. 118/2020”)

În data de 20.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762, Ordonanța de urgență nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" („OUG nr. 118/2020”)

 

OUG nr. 118/2020 modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", după cum urmează:

  • La articolul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanțator, și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanțarea de tip leasing acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executării garanției de către finanțator, în situația producerii riscului de credit;

 

e) finanțarea de tip leasing financiar - finanțarea în cadrul unei operațiuni de leasing prevăzută de dispozițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordată beneficiarului programului de către un finanțator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din prezenta ordonanță de urgență, în scopul finanțării în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activității beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanțatorului, în baza unui contract de leasing financiar".

  • La articolul 2, litera j) se abrogă.
  • La articolul 2, literele k) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

k) leasingul financiar - operațiunea de leasing prevăzută de dispozițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

o) valoarea reziduală - o parte din prețul bunului care face obiectul operațiunii de leasing financiar, exprimată procentual și care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului de leasing, după plata ultimei rate de leasing;".

  • La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Finanțările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt destinate transmiterii dreptului de folosință asupra bunurilor mobile noi și second-hand pentru beneficiarii eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice."

  • La articolul 6, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Obligația finanțatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform prevederilor art. 11 alin. (4) este garantată cu o ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanțat prin contractul de leasing. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere în/din Registrul Național de Publicitate a Garanțiilor Mobiliare se efectuează de către finanțator, în baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M.

 

(3) Finanțatorii pot solicita beneficiarului garanții accesorii finanțării garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.

(4) Ipotecile legale mobiliare prevăzute la alin. (2) se instituie în temeiul contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporțional cu riscul asumat de garant, și sunt valabile până la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, conform prevederilor art. 11 alin. (4)."

  • Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Modificările notificate de beneficiar finanțatorului privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către finanțator."

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

19/08/2020
Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

În data de 19.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 755, Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative („Legea nr. 179/2020”)

Legea nr. 179/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu următoarele modificări și completări:

  • La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, cu acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore."
  • La articolul 10, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: „(11) Pentru investigațiile paraclinice și de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital și pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidențe distincte, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice prin acte adiționale."
  • La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Valabilitatea autorizațiilor sanitare de funcționare, precum și planurile de conformare ale spitalelor se prelungesc până la data de 31 decembrie 2022."
  • Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 18 - Se autorizează prescripțiile de tratament «off-label» pe baza ghidurilor sau protocoalelor de tratament aprobate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Comisiei de politică a medicamentului din cadrul unităților sanitare."
  • După articolul 24 se introduc două noi articole, articolele 24 și 24, cu următorul cuprins: „Art. 24 - Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din cadrul Ministerului Sănătății, din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, precum și a altor ministere/instituții cu rețea sanitară proprie, pe perioada pandemiei declarate de Organizația Mondială a Sănătății, se poate depăși plafonul prevăzut, pentru fiecare ordonator principal de credite.
  • Art. 24 - Pe perioada stării de alertă, ministerele/instituțiile cu rețea sanitară proprie vor asigura și deconta, la cerere, continuarea cazării și asigurării hranei zilnice a personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2."

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimația activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

În data de 19.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757, Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimația activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic  („Ordinul  nr. 780/1432/2020”)

 

Ordinul nr. 780/1432/2020 aprobă:

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzute în anexa nr. 1;
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzute în anexa nr. 2;
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, prevăzute în anexa nr. 3;
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzute în anexa nr. 4;
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, prevăzute în anexa nr. 5;
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzute în anexa nr. 6;

 

În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

 

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 780/1432/2020 se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 667/1.236/2020.

 

Ordinul nr. 780/1432/2020 și cu anexele la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

17/08/2020
Hotărârea CNSU nr. 42/2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 17.08.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 42/2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  („Hotărârea CNSU nr. 42/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 42/2020 prevede următoarele:

  • Art. 1 alin. 1 din Hotărârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020, modificată prin Hotărârea CNSU nr. 40 din 13.08.2020 se modifică după cum urmează:
  • (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați, Gorj, Ilfov, Prahova, Galați, Vaslui, Vrancea și Municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu poate depăși orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.”

 

  • Art. 1 din Hotărârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020, modificată prin Hotărârea CNSU nr. 40 din 13.08.2020 se completează cu un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:
  • „(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31.08.2020 orele 24.00 și pot fi prelungite prin Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.”

 

  • Art. 2 din Hotărârea CNSU nr. 38 din 01.08.2020 se modifică și se completează după cum urmează:
  • „(1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ilfov, Prahova, Galați, Vaslui, Vrancea și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00. 
  • (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică până la data de 31.08.2020 orele 24.00 și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.”

 

  • Se aprobă lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, actualizată la data de 17.08.2020.

 

  • Pentru Regatul Spaniei măsura carantinării se aplică doar pentru regiunile în care rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori este mai mare decât cea înregistrată în România, după cum urmează:
    • Regiunea Aragon;
    • Regiunea Cataluna;
    • Regiunea Comunidad de Madrid;
    • Insulele Baleare;
    • Țara Bascilor;
    • Regiunea Navarra.

 

  • Se aprobă măsura suspendării zborurilor spre și dinspre România, efectuate de operatorii economici din aviație, din țările prevăzute în lista menționată mai sus, cu excepția zborurilor spre și dinspre Regatului Spaniei.

 

Hotărârea CNSU nr. 42/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

14/08/2020
Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 14.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 742, Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 668/2020”)

 

HG nr. 668/2020 prevede următoarele:

  • Începând cu data de 16 august 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.
  • Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
  1. anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
  2. anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților";
  3. anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".
  • În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

 

  • Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, și a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, își mențin aplicabilitatea în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

 

10/08/2020
Ordinul șefului DSU nr. 4.659.303/2020 privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, județul Olt

În data de 10.08.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 718, Ordinul șefului DSU nr. 4.659.303/2020 privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, județul Olt („Ordinul DSU nr. 4.659.303/2020”)

 

Conform Ordinului DSU nr. 4.659.303/2020 se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 09.08.2020, ora 19,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru satul Greci, comuna Schitu, județul Olt.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În data de 10.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720, Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă („OUG nr. 132/2020”)

 

OUG nr. 132/2020 prevede următoarele:

  1. Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

 

  1. Reducerea timpului de muncă în condițiile de mai sus se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

 

  1. Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

 

  1. Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute mai sus salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

 

  1. Indemnizația prevăzută la pct. 4 este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a măsurii prevăzute la pct. 1 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

  1. În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația acordată potrivit pct. 5 de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

 

  1. Indemnizația prevăzută la pct. 4 reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015.

 

  1. În situația în care, în cursul aceleiași luni, salariatul obține atât venituri din salarii, cât și indemnizația prevăzută la pct. 4, în vederea impozitării, acestea se cumulează, în vederea acordării deducerii personale. Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015.

 

  1. Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la pct. 1 sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990.

 

  1. Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la pct. 1, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

  1. Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la pct. 1 și pct. 2 și poate solicita decontarea indemnizației prevăzute la pct. 4 dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
    1. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

 

  1. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la pct. 1 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. În cazul organizațiilor neguvernamentale, precum și al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

În data de 10.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720, Ordonanța de urgență nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri („OUG nr. 131/2020”)

 

OUG nr. 131/2020 prevede următoarele:

  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 și prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 și prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:
    1. directorul executiv și directorii executivi adjuncți beneficiază de un spor la salariul de bază de 40%;
    2. funcționarii publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică beneficiază de un spor la salariul de bază de 30%.

 

  • Cuantumul sporului prevăzut mai sus nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Sporul se acordă odată cu drepturile salariale aferente lunii august 2020.

 

  • Prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru perioada prevăzută la art. 1.

 

  • Cuantumul indemnizației de detașare prevăzute la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

 

  • Suma sporurilor pentru condiții de muncă acordată peste limita minimă, stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

 

  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de alertă, personalul instituțiilor prefectului implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, a cărui finanțare se asigură de la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", beneficiază de un spor de 30% la salariul de bază, cu excepția prefectului și subprefectului.

 

  • Personalul din instituțiile prefectului care va beneficia de acordarea sporului se stabilește prin ordin al prefectului la propunerea motivată a șefului nemijlocit, din care să rezulte activitatea și modul de implicare în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și care au presupus un risc suplimentar și/sau un volum mai mare de muncă.

 

OUG nr. 131/2020 se poate consulta la link-ul de mai sus.

Hotărârea CNSU nr. 39/2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 10.08.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 39/2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  („Hotărârea CNSU nr. 39/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 39/2020 prevede următoarele:

  • Se aprobă eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările / zonele de risc epidemiologic ridicat.

 

  • Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările / zonele de risc epidemiologic ridicat se adoptă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza situației emise de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și a propunerilor formulate de Institutul Național de Sănătate Publică, luând în considerare toate implicațiile asupra domeniului sănătății publice.

 

  1. Propunerea de instituire a carantinei în condițiile mai sus poate fi adoptată doar pentru zone / regiuni administrative ale țărilor cu risc epidemiologic ridicat.

 

Hotărârea CNSU nr. 39/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

07/08/2020
Hotărârea Guvernului nr. 628/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

În data de 07.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711, Hotărârea Guvernului nr. 628/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie („HG nr. 628/2020”)

 

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie se modifică și se completează după cum urmează:

 

  • Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 3 - (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

 

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

 

  • La articolul 4 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028."

 

  • Articolul 6, alineatul (4) se abrogă.

 

  • La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    1. (11) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, se stabilește corespunzător intensității maxime aprobate."

 

  • La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. (2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției."

 

  • La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;".

 

  • La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    1. (4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului."

 

Pentru mai multe detalii privind modificările se poate consulta link-ul de mai sus.

06/08/2020
Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

În data de 06.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 705, Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene („OUG nr. 130/2020”)

 

OUG nr. 130/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  1. Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la pct.3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 

  1. Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:
    1. microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
    2. granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
    3. granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

 

  1. Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la pct. 2, iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la pct. 2 lit. a).

 

  1. Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la pct. 2, MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE îndeplinește funcția de administrator de schemă de ajutor de stat, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare încheiate între MFE, prin AM-POC, pe de o parte, și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, pe de altă parte.

 

  1. Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară. Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

 

  1. Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară. Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

  1. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

 

  1. Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 

  1. pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

 

  1. pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

  1. Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la pct. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru. În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor și a depus o singură cerere de finanțare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului.

 

  1. Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

 

  1. Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

 

  1. Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.

 

  1. Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.

 

  1. Prin granturi pentru investiții se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
    2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
    3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

 

  1. Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

 

  1. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

 

  1. Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:
    1. industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 

  1. industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 

  1. energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 

  1. construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 

  1. servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 

  1. servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 

  1. servicii de reparații și întreținere;

 

  1. turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;

 

  1. confecții metalice/lemn/mobilier;

 

  1. confecții textile/pielărie;

 

  1. industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 

  1. industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

 

  1. servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;

 

  1. servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 

  1. comerț.

 

  1. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3. 

 

  1. Investițiile incluse la finanțare în domeniile prevăzute la pct.17 pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

 

  1. Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

04/08/2020
Hotărârea nr. 594/2020 pentru aprobarea Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020

În data de 04.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 698, Hotărârea nr. 594/2020 pentru aprobarea Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020 („HG nr. 594/2020”)

 

HG nr. 594/2020 aprobă Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020, în valoare de 393.384.250 euro, denumit în continuare acord de garanție.

 

Plata obligațiilor care revin României în calitate de garant, în cadrul acordului de garanție prevăzut la art. 1, se asigură conform art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.

 

HG nr. 594/2020 și Acordul pot fi consultate la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

În data de 04.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699, Ordonanța de urgență nr. 127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. („OUG nr. 127/2020”)

 

OUG nr. 127/2020 a fost adoptată pentru prevenirea consecințelor negative atât în ceea ce privește imposibilitatea implementării deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemelor de ajutor de stat notificate de EximBank având ca beneficiari companii mari și IMM-uri cu cifră de afaceri de peste 20 milioane de lei în anul 2019, inclusiv a celor care desfășoară activități de export, precum și în ceea ce privește blocarea accesului la finanțare a acestei categorii de operatori economici ca sursă de lichiditate necesară pentru continuarea activității și participarea acestora la dezvoltarea și relansarea economică a României.

 

OUG nr. 127/2020 modifică și completează Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., printre altele, după cum urmează:

  • La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice.

(3) EXIMBANK - S.A. desfășoară în numele și în contul statului, în limita mandatului acordat de Guvernul României în baza prezentei legi activități de finanțare, garantare și asigurare operațiuni financiar-bancare și asimilate pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente."

 

  • La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru activitatea de asigurare desfășurată în numele și în contul statului, EXIMBANK - S.A. acționează în calitate de instituție de susținere oficială a creditelor la export, Export Credit Agency - Agenția pentru Credite la Export."

 

  • La articolul 2, literele a) - d) se abrogă.

 

  • La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) administrarea și derularea în numele și în contul statului a activităților și instrumentelor financiare specifice, detaliate la art. 9 alin. (1), destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate precum și orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României;"

 

  • La articolul 2, literele h) -l) se abrogă.

 

  • La articolul 2, literele m1) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„m1) încheierea în numele și în contul statului, de scrisori de intenție și alte documente și asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere și decizie ale entității prin care se derulează programele investiționale ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, precum și ale altor entități prin care se derulează programe investiționale sau promoționale, în conformitate cu mandatele speciale acordate de Guvernul României;

q) efectuarea altor operațiuni prevăzute de lege."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

În data de 04.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699, Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 („HG nr. 599/2020”)

 

HG nr. 599/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  • Se aprobă Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul tematic 8 "Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă", prioritatea de investiții 10.iii "Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite", obiectivul specific 3.12 "Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților".

 

  • Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014- 2020 este de 96.880 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 82.348 mii lei, echivalentul a 17.000.000 euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 14.532 mii lei, echivalentul a 3.000.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

 

  • Programul național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii se implementează prin proiectele incluse la finanțare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național.

 

  • Durata de implementare a Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

 

  • Obiectivul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, și Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă identificate conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare (SNCDI).

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

01/08/2020
Ordine de instituire a carantinezi zonale ale sefului DSU

În data de 01.08.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689, următoarele Ordine de instituire a carantinezi zonale ale sefului DSU:

  1. Ordinul nr. 4.659.263/2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Seleuș și Moroda din comuna Seleuș, județul Arad
  2. Ordinul nr. 4.659.264/2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Gurahonț și Bonțești din comuna Gurahonț, județul Arad
  3. Ordinul nr. 4.659.265/2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălilești, județul Argeș
  4. Ordinul nr. 4.659.266/2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmănești, județul Argeș

În continuare „Ordinele de instituire a șefului DSU”

Conform Ordinelor șefului DSU, se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.08.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pentru:

  • satele Seleuș și Moroda din comuna Seleuș, județul Arad;
  • satele Gurahonț și Bonțești din comuna Gurahonț, județul Arad.
  • comuna Bălilești, județul Argeș.
  • comuna Dârmănești, județul Argeș.

De asemenea, în același Mornitor Oficial, a fost publicat Ordinul șefului DSU nr. 4.659.267/2020 privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu.

Conform acestui ordin, începând cu data de 1.08.2020, ora 17,00, se ridică carantina zonală instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.201/22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. În perioada următoare, starea de sănătate a populației din satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, va fi monitorizată prin intermediul asistenței medicale primare (medici de familie, asistenți sociali), sub supravegherea Direcției de sănătate publică județene.

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Hotărârea CNSU nr. 38/2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București

În data de 01.08.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 38/2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București („Hotărârea CNSU nr. 38/2020”)

Conform Hotărârii CNSU nr. 38/2020, programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

Măsurile de mai sus intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Hotărârea CNSU nr. 38/2020 se poate consulta la link-ul de mai sus.

31/07/2020
Hotărârea Guvernului nr. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 31.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 688, Hotărârea Guvernului nr. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 588/2020”)

HG nr. 588/2020 modifică și completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (HG nr. 553/2020) după cum urmează:

  • După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins: o „Art. 12. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Spațiile și intervalele orare se stabilesc, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, luând în considerare probabilitatea prezenței concomitente a unui număr mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii.
    • (2) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise stabilite potrivit alin. (1) afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective, la solicitarea comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență."

HG nr. 588/2020 modifică și completează Anexa nr. 3 la HG nr. 553/2020 după cum urmează:

  • La articolul 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:
    • 4. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la pct. 3, cum sunt terasele, cluburile, barurile și altele asemenea, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
    • 5. Măsurile prevăzute la pct. 4 se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
    • 6. Operatorii economici care desfășoară activitatea în spațiile prevăzute la pct. 3 au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți.
    • La articolul 8, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
      • 41. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

HG nr. 588/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

28/07/2020
În data de 28.07.2020 a fost publicată Hotărârea CNSU nr. 37/2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare („Hotărârea CNSU nr. 37/2020”).

Hotărârea CNSU nr. 37/2020 prevede următoarele:

  • Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al Municipiului București pentru situații de urgență, cu avizul direcției de sănătate publică.
  • Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele orare respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup.
  • Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:
    • persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;
    • copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
  • Se propune interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul orar 23.00 - 06.00.
  • În afara intervalului menționat la alin. (1), operatorii economici care desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
  • Se propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 23.00 - 06.00.
  • Se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, în sensul în care distanța mai mică de 2 metri între persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți (părinți, bunici).

Hotărârea CNSU poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

26/07/2020
În data de 26.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660, Ordinul șefului DSU nr. 4.659.206/2020 privind instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș („Ordinul DSU nr. 4.659.206/2020”).

În data de 26.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660, Ordinul șefului DSU nr. 4.659.206/2020 privind instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș („Ordinul DSU nr. 4.659.206/2020”).

Conform Ordinului DSU nr. 4.659.206/2020, se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.07.2020, ora 19,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș.

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

24/07/2020
În data de 24.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 655, Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" („OUG nr. 118/2020”).

În data de 24.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 655, Ordonanța de urgență nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" („OUG nr. 118/2020”).

OUG nr. 118/2020 prevede, printre altele următoarele:

  • Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori, denumiți în continuare beneficiari.
  • Programul este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.
  • Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:
    • în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
    • în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.
  • Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achiziționa în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. 
  • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei.
  • Beneficiarul este eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
    • nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene "Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate" publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 249, seria C din 31 iulie 2014;
    • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul;
    • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;
    • nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;
    • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanțatorului;
    • nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    • nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.
  • Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

În data de 24.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658, Ordonanța de urgență nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 120/2020”).

În data de 24.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658, Ordonanța de urgență nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 120/2020”).

OUG nr. 120/2020 prevede următoarele:

  • Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020.
  • Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.
  • Măsura se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.
  • De măsura nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.
  • Regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) este cel reglementat la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

OUG nr. 120/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

23/07/2020
Ordinul ministrului sănătății nr. 1321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

În data de 23.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651, Ordinul ministrului sănătății nr. 1321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 1321/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul MS nr. 1321/2020 aprobă:

  • Planul privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și de către direcția municipiului București a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 1.
  • Planul privind modalitatea de aplicare de către Institutul Național de Sănătate Publică a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 2.
  • Planul privind modalitatea de aplicare de către unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 3.

Ordinul și anexele la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

22/07/2020
Ordinul șefului DSU nr. 4.659.202/2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, județul Prahova

În data de 22.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648, Ordinul șefului DSU nr. 4.659.202/2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, județul Prahova („Ordinul DSU nr. 4.659.202/2020”)

 

Ordinul DSU nr. 4.659.202/2020 prevede următoarele:

 

  1. Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 22.07.2020, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Gornet din comuna Gornet, județul Prahova..

 

  1. În zona prevăzută la pct. 1 se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona:

 

    • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată la pct. 1 și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    • limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    • evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Prahova a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
    • stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-mediei locale a acestei măsuri;
    • purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice;
    • asigurarea ordinii publice se realizează de către poliția locală, iar în situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliția Română, după caz;
    • stabilirea în ședința comitetului județean pentru situații de urgență a responsabilităților privind anumite activități specifice.

 

  1. În/Din zona menționată la pct. 1 este permisă intrarea/ieșirea persoanelor pentru:
    • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației;
    • persoanele care nu locuiesc în interiorul zonei, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
    • persoanele care își desfășoară activitatea profesională în afara zonei;
    • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
    • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
    • urgențe medicale.

 

Toate persoanele prevăzute mai sus vor prezenta autorităților legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională.

 

  1. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Prahova (telefon 0244515946, e-mail cjcci.ph@isuprahova.ro).

 

  1. Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la pct. 1 prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

 

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Legea nr. 141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

În data de 22.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647, Legea nr. 141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene („Legea nr. 141/2020”)

 

Legea nr. 141/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene, cu următoarele modificări și completări:

 

  • Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, se modifică și va avea următorul cuprins:
      • Art. 3 - Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.»"

 

  • Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. II. - La articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
      • a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;»."

 

  • După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:
    1. Art. IV - La articolul 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
      • (21) Prin derogare de la alin. (1) și (2), începând cu data de 1 iulie 2020 și până la data declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a încetării pandemiei COVID-19, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 35% din suma salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.»"

 

Legea 141/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Ordinul șefului DSU nr. 4.659.201/2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu

În data de 22.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646, Ordinul șefului DSU nr. 4.659.201/2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu („Ordinul DSU nr. 4.659.201/2020”)

 

Ordinul DSU nr. 4.659.201/2020 prevede următoarele:

 

  1. Se instituie măsura de carantină, începând cu data de 22.07.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu.

 

  1. În zona prevăzută la pct. 1 se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona:

 

  1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată la pct. 1 și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  3. evaluarea de către direcția de sănătate publică a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
  4. stabilirea, prin grija administrației publice locale și a inspectoratului de poliție județean, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
  5. purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice;
  6. asigurarea ordinii publice se realizează de către poliția locală, iar în situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliția Română, după caz;
  7. stabilirea în ședința comitetului județean pentru situații de urgență a responsabilităților privind anumite activități specifice.

 

  1. În/Din zona menționată la pct. 1 este permisă intrarea/ieșirea persoanelor care nu locuiesc în interiorul zonei restricționate pentru activități economice sau în domeniile ordinii publice, securității naționale, situațiilor de urgență, sanitar, farmaceutic, sanitar-veterinar, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, precum și pentru intervenții care asigură continuitatea serviciilor de utilități publice.

 

  1. În/Din zona menționată la pct. 1 este permisă intrarea/ieșirea persoanelor care locuiesc în interiorul zonei pentru desfășurarea activităților agricole.

 

  1. Toate persoanele prevăzute la pct. 3 și 4 vor prezenta autorităților legitimația de serviciu valabilă pentru instituțiile bugetare, adeverința de salariat eliberată de angajator sau actul de identitate pentru celelalte categorii.

 

  1. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Giurgiu.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

În data de 22.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642, Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 1309/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul prevede următoarele:

  • Termenii și noțiunile folosite în Ordin au semnificațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

 

  • Carantina persoanelor se impune în condițiile pandemiei de COVID-19 declarată de Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020 și certificată în condițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 136/2020 din cauza riscului înalt de contagiozitate al virusului SARS-CoV-2, pentru:
    1. persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR;
    2. persoanele care sosesc din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii;

 

  • Carantina persoanelor prevăzute mai sus se realizează, după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locație declarată de aceasta sau in spații special desemnate de către autoritățile competente.

 

  • Carantina persoanelor în spații special desemnate de către autoritățile competente se dispune în următoarele situații:
    1. în cazul în care persoana pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de acestea;
    2. în cazul în care persoana refuză măsura de carantină la domiciliu sau la locația declarată de către aceasta;
    3. în cazul nerespectării măsurii de carantină la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși a consimțit-o anterior la data instituirii măsurii.

 

  • În aceste situații, medicul curant sau, după caz, organele de control, recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul curant va informa în termen de maximum 2 ore direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități.
    • Măsura de confirmare sau infirmare a carantinării se dispune de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, denumite în continuare DSP, prin decizie motivată, cu caracter individual. Modelul deciziei de confirmare sau infirmare a carantinării este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin și conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.
      1. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant sau, după caz, organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză, personal sau prin mijloace de comunicare electronică.

 

  • În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura carantinei recomandată în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

 

  • Se recomandă carantină zonală, în condițiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 atunci când, în baza evaluării, se constată că riscul răspândirii infecției în comunitate nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depășește pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.

 

  • Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt:

a) Criterii pentru declanșarea analizei amănunțite în vederea propunerii deciziei de carantinare zonală:

  1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;

 

  1. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);

 

  1. ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în comunități închise (centre rezidențiale, unități sanitare);

 

  1. ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste, atât în localitate, cât și în zonele rurale ale județului;

 

  1. personal insuficient pentru desfășurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;

 

  1. personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecție;

 

  1. gradul de ocupare a paturilor, atât pe secțiile COVID, cât și pe secțiile ATI >90%, cu pacienți din zona respectivă;

 

  1. populația din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

 

b) Criterii adiționale pentru luarea deciziei de carantinare:

  1. existența unui/unor medici de familie pe raza localității care să fie responsabilizat/responsabilizați cu contactarea și monitorizarea din punct de vedere medical a contacților izolați la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă;

 

  1. existența unei unități comerciale pentru asigurarea nevoilor esențiale;

 

  1. existența unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populației;

 

  1. dacă localitatea este traversată de un drum județean/național;

 

  1. dacă la nivelul localității sunt suficiente resurse umane din cadrul poliției locale sau pot fi mobilizate alte resurse umane pentru asigurarea monitorizării zilnice a respectării regimului de izolare la domiciliu;

 

  1. în cazul localităților mai mari (orașe, municipii) evaluarea spitalului care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situației stocurilor de echipamente, a numărului de personal medical;

 

  • Carantina zonală se instituie și se ridică prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

 

  • Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiției de caz stabilite de Centrul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile, se realizează după cum urmează:

 

  1. în unitățile sanitare desemnate de Ministerul Sănătății care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19 sau în zone-tampon ale altor spitale din rețeaua sanitară publică sau privată, până la confirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;

 

  1. locație alternativă atașată unei unității sanitare;

 

  1. la domiciliu sau la o locație declarată, pentru pacienții asimptomatici, după evaluarea clinică și paraclinică pentru o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului.

 

  • Izolarea la locațiile prevăzute mai sus se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 de ore. Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-una din locațiile prevăzute mai sus.

 

  • În situația în care persoana refuză măsura izolării sau măsura prelungirii izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic. În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

 

  • Pentru persoanele care au fost externate sau au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, unitățile sanitare și serviciile de ambulanță județene, respectiv serviciul de ambulanță București și Ilfov, sub coordonarea DSP județene/a municipiului București realizează, în regim de urgență, identificarea acestora, pe baza foilor de observație, a fișelor de solicitare ale ambulanțelor, buletinelor de analiză RT-PCR eliberate de laboratoarele autorizate, precum și a oricăror alte informații medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2, precum și evaluarea clinică și paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspândirii în comunitate a bolii, după cum urmează:

 

  1. pacienții simptomatici cu test SARS-CoV-2 pozitiv vor fi izolați în condițiile prevăzute la art. 4 din Ordin. Izolarea pacienților se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condițiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 136/2020;

 

  1. persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în locațiile prevăzute la art. 4 alin. (1).

 

  • Deciziile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se consideră vătămate la instanța competentă în condițiile Legii nr. 136/2020.

 

  • Orice dispoziții contrare celor din Ordin se abrogă.

 

Pentru detalii se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

21/07/2020
Hotărârea Guvernului nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 21.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641, Hotărârea Guvernului nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 570/2020”)

 

HG nr. 570/2020 modifică și completează Anexa nr. 2 la HG nr. 553/2020 după cum urmează:

  • După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
    1. Art. 11 - Se poate institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7, 8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic."

 

  • Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „Art. 2. - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 și 11 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne."

 

HG nr. 570/2020 modifică și completează Anexa nr. 3 la HG nr. 553/2020 după cum urmează:

  • După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
    1. Art. 21. - Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic."

 

  • La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
    1. (71Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. (21) se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne."

 

HG nr. 570/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

18/07/2020
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

Legea nr. 136/2020 prevede următoarele:

  1. Măsurile prevăzute de Lege se dispun și se aplică în situații de risc epidemiologic și biologic, pentru prevenirea introducerii și limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României, exclusiv pentru apărarea sănătății publice, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și a ordinii publice. Toate măsurile dispuse în baza Legii vor fi proporționale cu situația care le-a determinat, limitate în timp la aceasta și aplicate în mod nediscriminatoriu.
  2. În înțelesul legii, termenii și noțiunile folosite au următoarea semnificație:

    • carantina persoanelor - măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
    • carantina zonală - măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmărește separarea fizică a persoanelor și activităților, inclusiv limitarea circulației dintr-un perimetru afectat de o boală infectocontagioasă de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea infecției sau contaminării în afara acestui perimetru;
    • izolarea - măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
    • risc epidemiologic - probabilitatea de apariție a unui eveniment generat de un agent înalt patogen care poate afecta sănătatea grupurilor populaționale, cu posibilitatea răspândirii pe plan local, județean, zonal, național, european sau internațional;
    • persoana bolnavă - persoana care suferă de o boală infectocontagioasă având semne și simptome sugestive specifice definiției de caz sau persoana purtătoare a unui agent înalt patogen chiar dacă nu prezintă semne și simptome sugestive la examenul medical clinic obiectiv, dar prezintă un risc epidemiologic și biologic;
    • persoana suspectă - persoana posibil infectată care provine din zona în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, pe perioada de incubație, în baza dovezilor științifice, sau persoana care a intrat în contact direct cu o persoană infectată sau cu bunuri contaminate cu agentul înalt patogen, până la trecerea perioadei de incubație sau apariția semnelor sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii;
    • boală transmisibilă - boala determinată de invazia țesuturilor organismului de către agenți înalt patogeni, multiplicarea acestora și reacția țesuturilor gazdă la aceștia și la toxinele pe care le produc și care se poate transmite de la o sursă/mediu la o persoană și de la o persoană la alta;
    • grup populațional - un grup de persoane care prezintă una sau mai multe caracteristici comune;
  3. Măsurile prevăzute la pct. 5 de mai jos se aplică pentru grupuri populaționale care sunt susceptibile de a prezenta risc epidemiologic și biologic pentru sănătatea publică, de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar, în cazuri individuale, prin decizie motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. Măsurile și grupurile populaționale se stabilesc de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în baza propunerii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.
  4. Situațiile de risc epidemiologic și biologic pentru care se instituie măsurile prevăzute în Lege sunt următoarele:
    • epidemie declarată prin ordin al ministrului sănătății;
    • urgență de sănătate publică de importanță internațională, certificată prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în baza declarației Organizației Mondiale a Sănătății;
    • pandemie declarată de Organizația Mondială a Sănătății și certificată prin hotărâre de Comitetul Național pentru Situații de Urgență;
    • cazul de risc epidemiologic și biologic iminent identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

    Carantina zonală se instituie pentru persoanele aflate și activitățile derulate în perimetrul afectat de situațiile de risc epidemiologic și biologic.

  5. Carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care:

    • sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
    • au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă.

    În situația în care persoanele menționate mai sus refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, precum și atunci când persoanele în cauză încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică de îndată persoanei în cauză. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

    Măsura de carantină se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării din Lege.

  6. Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

    Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Pentru a asigura un echilibru corect între nevoia de a preveni răspândirea unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și dreptul la libertate al persoanelor, măsura izolării se instituie în funcție de boala infectocontagioasă, cu respectarea următoarelor standarde necesare exercitării drepturilor și libertăților fundamentale:

    • măsura să fie dispusă pe durată limitată, în mod nediscriminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determină;
    • măsura să aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranța persoanei și sănătatea publică;
    • măsura să fie instituită pentru a proteja interesul public și să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătății publice și imperativul respectării libertății persoanei.

    Izolarea persoanelor se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestuia, în condițiile prevăzute mai jos, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.

    Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unității sanitare ori, după caz, la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.

    Izolarea la domiciliu sau la locația declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată nu poate fi dispusă în situațiile în care informațiile științifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere și rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv într-o unitate sanitară sau o locație alternativă atașată acesteia.

    În situația în care persoanele refuză măsura izolării instituite, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locație alternativă atașată acesteia. Decizia are caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea hotărârii primei instanțe de anulare a actului administrativ contestat, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

    În situația în care persoanele refuză măsura izolării prelungită și recomandată sau dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control informează de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care poate confirma sau infirma măsura izolării într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medic sau, după caz, de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura prelungirii izolării în unitatea sanitară sau la o locație alternativă sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

    Măsura izolării prelungite încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

    În cazul minorilor, măsura izolării se instituie pentru acesta conform celor de mai sus, după caz, la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în temeiul Legii, dacă măsura izolării nu i se aplică.

16/07/2020
Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 16.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 553/2020” sau „Hotărârea”)

HG nr. 553/2020 prelungește cu 30 de zile starea de alertă începând cu data de 17 iulie 2020 pe întreg teritoriul țării.

Pe durata stării de alertă, măsurile de prevenire și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

  • Anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
  • Anexa nr. 2 - "Măsură pentru asigurarea rezilienței comunităților";
  • Anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".

Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 la Hotărâre este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, și a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, își mențin aplicabilitatea în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la Hotărâre.

Anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

  • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc, printre altele, următoarele măsuri:
    1. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu următoarele excepții adiționale față de cele menținute din HG nr. 467/2020:
      • străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;;
      • străinii și apatrizii, lucrătorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;
      • străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim și fluvial;
      • membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

Pentru mai multe detalii, Hotărârea și anexele se pot consulta la link-ul de mai sus.

 

9/07/2020
Ordinul nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

În data de 09.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 Ordinul nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic („Ordinul nr. 667/1236/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul aprobă următoarele:

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.
  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.

 

De asemenea, în cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

 

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 667/1236/2020 se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

7/07/2020
Ordinul MADR nr. 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19

În data de 07.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 Ordinul MADR nr. 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19 („Ordinul nr. 176/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 176/2020 prevede următoarele:

  • Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
      • 6) Prin derogare de la prevederile alin. (4):

a) cererile de ajutor depuse până la 15 februarie 2020 pot cuprinde cheltuielile aferente operațiunilor programate pentru anul 2019, dar nerealizate până la 31 decembrie 2019, dacă operațiunile în cauză se pot desfășura până la 15 august 2020;

 

b) cererile de ajutor care trebuie depuse până la 15 februarie 2021 pot cuprinde cheltuieli aferente operațiunilor programate pentru anul 2020, dar nerealizate până la 31 decembrie 2020, dacă operațiunile respective se pot desfășura până la 15 august 2021.

 

(7) Pentru cererile depuse potrivit prevederilor alin. (6) lit. a), cheltuielile programate, dar nerealizate la data depunerii cererii, vor fi eligibile la plată dacă beneficiarul transmite APIA documentele justificative din care să reiasă faptul că respectivele cheltuieli programate au fost realizate integral până la data de 15 august 2020.

 

(8) Documentele justificative privind realizarea cheltuielilor programate, prin care se dovedește că acestea au fost realizate până la data de 15 august 2020, se depun după finalizarea acțiunilor programate până cel târziu la data de 21 august 2020."

  1. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:
    • Art. 48 - Prin derogare de la prevederile art. 48, coroborat cu art. 24, controlul în vederea aprobării cererilor de modificare a programelor operaționale se poate realiza exclusiv administrativ."

 

  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe perioada declarării stării de alertă pe teritoriul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură își va desfășura activitatea prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, evitând, pe cât posibil, prezența fizică a operatorilor și/sau a personalului altor instituții, precum și deplasarea la sediul/locul desfășurării activității operatorilor.

 

  • Pentru transmiterea informațiilor și documentelor se vor utiliza cu precădere serviciile de comunicație electronică și serviciile poștale și de curierat. Prin excepție, documentele pot fi depuse la sediile instituțiilor, cu respectarea normelor de prevenție adoptate de autorități, precum și a indicațiilor persoanelor responsabile de la nivelul instituțiilor.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

6/07/2020
Hotărârea CNSU nr. 34/2020 privind stabilirea listei țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurilor de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

În data de 06.07.2020 a fost adoptată Hotărârea CNSU nr. 34/2020 privind stabilirea listei țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurilor de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România („Hotărârea CNSU nr. 34/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 34/2020 aprobă lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre.

 

De asemenea, aprobă lista țărilor terțe pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.

 

În aplicarea prevederilor Hotărârii CNSU nr. 33 din 02.07.2020, zborurile suspendate către și din țările prevăzute la art. 1, se reiau începând cu data de 07.07.2020.

 

Anexa 1 – disponibilă aici.

Anexa 2 – disponibilă aici.

 

Pentru mai multe detalii se pot consulta link-urile de mai sus.

3/07/2020
Ordinul nr. 2068/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 Ordinul nr. 2068/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 („Ordinul”)

 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului, anexa nr. 3 a Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 se va se modifică și se completează după cum urmează:

 

  • La articolul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  1. a) beneficiarul programului - întreprindere mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;.

 

  • La articolul 3.1 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  1. d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;

 

  • La articolul 3.1 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  1. f) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.

 

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare.

 

În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017.

 

  • La articolul 3.4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

  1. Art. 3.4. -(1) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.

(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.

 

  • Articolul 7.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  1. Art. 7.4. - În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, în vederea semnării, în cel puțin 4 (patru) exemplare originale în funcție de numărul semnatarilor. În situația în care toate părțile semnatare dispun de semnătură electronică calificată, documentele vor fi transmise prin mijloace electronice de Fond în vederea semnării.

 

  • La articolul 7.10 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

  1. b) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M.

 

  • Anexa 4, 5 si 7 vor fi înlocuite cu anexele indicate în Ordin, în timp ce anexele 4a și 4b vor fi abrogate.

 

Pentru mai multe detalii privind alte modificări avute în vedere de Ordin și pentru a vizualiza conținutul acestuia se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 Ordinul nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 („Ordinul”)

 

Ordinul reglementează modul de stabilire a categoriilor de personal și a mărimii concrete a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19. Prevederile Ordinului urmează a fi aplicabile în perioada 03 iulie 2020 – 15 august 2020, printre măsurile prevăzute se regăsesc următoarele:

 

  • Categoriile de personal căruia i se aplică Ordinul:

 

  1. personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
  2. cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
  3. personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;
  4. tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Mărimea concretă a sporului de până la 30% pentru condiții de pericol deosebit acordat se determină în funcție de condițiile de muncă care pot produce o eventuală infecție cu virusul SARS-CoV-2 a personalului implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor și sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

  • La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul ordin se au în vedere următoarele criterii:
  1. modul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 care pe baza dovezilor disponibile este transmis de la om la om prin contact direct definit conform metodologiei în vigoare și prin picături Flugge;
  2. riscul de contagiune a unei eventuale infecții accidentale cu virusul SARS-CoV-2 care este determinat în funcție de gradul de expunere la factorii nocivi sau la asocierea acestor factori, precum și de durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi; persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau care au grijă de acești pacienți.
  • Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar prevăzut la literele a)-d) de mai sus ce implică un contact direct cu pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 , beneficiază de un spor după cum urmează:
  1. 30% pentru pacienți simptomatici cu forme medii sau severe;
  2. 25% pentru pacienți cu alte forme decât cele prevăzute mai sus.
  • Personalul de specialitate prevăzut lit. d) de mai sus care asigură asistență medicală pacienților suspecți cu virusul SARS- CoV-2, ce implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de un spor de 20%;
  • Personalul de specialitate literele lit. a) -d) de mai sus care desfășoară acțiuni de realizare a triajului clinico-epidemiologic și/sau de recoltare a probelor biologice în vederea identificării pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, precum și cel care în vederea realizării diagnosticului pozitiv de COVID-19 prelucrează sau transportă în vederea prelucrării probele recoltate de la pacienți suspecți sau testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%;
  • Tot personalul din unitățile prevăzute la lit. d) de mai sus dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 10%;
  • Tot personalul din unitățile prevăzute la lit. d) de mai sus dedicate parțial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 5%.

 

Pentru mai multe detalii privind modul de calcul al sporurilor puteți vizualiza conținutul Ordinului prin consultarea link-ului de mai sus.

Ordinul nr. 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 Ordinul nr. 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul”)

 

Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Art. 2. - (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.

(2) Unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare, sub coordonarea DSP, pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19 la pct. 4-8, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.

(3) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical.

(4) Centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile au obligația organizării prelevării probelor de la personalul de îngrijire și persoanele instituționalizate, cu personalul propriu medical angajat/contractat; transportul probelor la laborator se va efectua de către DSP care va pune la dispoziție și recoltoare.

(5) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții DSP, pentru contacții simptomatici din focare și cazurile confirmate.

(6) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, al altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare, cu excepția celor de la alin. (5). Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

 

Ordinul poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic („Ordinul”)

 

  • Ordinul aprobă măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic, după cum urmează:

 

  1. organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică;

 

  1. organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul structurilor medicale ale acestora;

 

  1. organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

  • Principiile generale de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 sunt următoarele:

 

  1. desfășurarea pregătirii teoretice trebuie să se facă cu precădere on-line;
  2. pentru activitățile din sălile de curs se va asigura respectarea distanțării fizice - distanță minimă de 1,5 m între două persoane apropiate;
  3. se va asigura triajul epidemiologic la începerea fiecărei sesiuni de instruire;
  4. se vor asigura dispensere pentru dezinfecția mâinilor (substanțe antiseptice pe bază de alcool) care se vor reumple ori de câte ori este necesar;
  5. se va asigura respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măștii faciale în spațiile închise, folosirea batistei de unică folosință în caz de strănut sau tuse sau tuse/strănut în plica cotului). 

 

  • Măsurile de prevenire și protecție pentru perioada activităților teoretice și practice sunt următoarele:

 

  1. înainte de începerea activităților de pregătire teoretică/practică/examinare se vor realiza curățenia și dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor cu substanțe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute;
  2. spațiile trebuie aerisite și în pauzele de curs;
  3. la intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/examinare vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor;
  4. activitatea de pregătire teoretică se va desfășura în grupe cu un număr maxim de 20 de cursanți, iar cea practică în grupe cu maximum 15 cursanți, în funcție de spațiul aflat la dispoziție - cu păstrarea distanței de minimum 1,5 m între două persoane;
  5. cursanții, formatorii și toți ceilalți angajați ai unității au obligația de a purta corect în spațiile închise masca de protecție;
  6. se vor face pauze de cel puțin 15 minute, la fiecare 45 de minute de activitate, timp în care se va efectua obligatoriu aerisirea sălilor;
  7. în incinta centrelor de formare profesională vor avea acces doar cursanții activi; înscrierile noilor cursanți și eliberarea certificatelor de absolvire se vor face pe bază de programare telefonică sau on-line.

 

Pentru mai mult detalii privind prevederile Ordinului, acesta poate fi consultant accesând link-ul de mai sus.

2/07/2020
Ordinul nr. 1109/2974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020
Ordinul nr. 1110/654/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020
1/07/2020
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1106/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1106/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1106/2020”)

 

Ordinul nr. 1106/2020 modifică și se înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu anexa care face parte integrantă din acesta.

 

Ordinul nr. 1106/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1107/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1107/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1107/2020”)

 

Ordinul nr. 1107/2020 modifică și înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ordinul nr. 1107/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1108/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1108/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației („Ordinul nr. 1108/2020”)

 

Ordinul nr. 1108/2020 modifică și înlocuiește anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ordinul nr. 1108/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 01.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 577 Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 511/2020”).

 

HG nr. 511/2020 modifică și completează anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

 

  • La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 9. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins:
    1. 12. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 

  1. 13. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog.

 

  1. 14. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

 

HG nr. 511/2020 se poate consulta la link-ul de mai sus.

29/06/2020
HOTĂRÂREA CNSU nr. 32 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

În data de 29.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 32 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European („Hotărârea CNSU nr. 32/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 32/2020 prevede următoarele:

  • Lista cu statele pentru care nu se impune măsura izolării/carantinei la locuință/locația aleasă elaborată de INSP și aprobată de CNSU prin Hotărârea nr. 29 din 13.06.2020 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea nr. 31 din 23.06.2020, își menține valabilitatea până la stabilirea unui criteriu unitar la nivelul Uniunii Europene.

 

  • Măsurile de prevenire și control a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în vigoare la data prezentei hotărâri se propun a se modifica și completa după cum urmează:

 

  • instituirea sancțiunii complementare a suspendării autorizației de funcționare pentru organizatorii activităților și a evenimentelor în care regulile de siguranță sanitară nu sunt respectate;

 

  • permiterea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane şi cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 

  • permiterea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice desfășurate în aer liber, cu participarea a maxim 200 persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog;

 

  • permiterea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;

 

  • înlocuirea noțiunii de ”triaj epidemiologic” cu ”triaj” în privința activităților desfășurate de instituțiile şi autorităților publice, operatorii economici şi profesioniștii, la intrarea în sediul acestora.

 

Hotărârea CNSU nr. 32/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

26/06/2020
Ordonanța de urgență nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

În data de 26.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 Ordonanța de urgență nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 („OUG nr. 101/2020”)

 

OUG nr. 101/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

  • Pentru obiectivele de investiții din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficiență energetică și iluminat public finanțate din fonduri europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general de investiții cheltuieli privind protecția mediului, cheltuieli privind relocările de utilități, precum și alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de voința beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau a contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, beneficiarii/autoritățile/entitățile contractante pot include, odată cu inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiția de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiția de bază sau în sume fixe, după caz.

 

  • Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute mai sus sunt evidențiate distinct de către beneficiarii/autoritățile/entitățile contractante în documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului și fac parte din valoarea estimată a contractului de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, după caz.

 

  • Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/executanții de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorității/entității contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorității/entității contractante și cu respectarea principiilor de transparență și eficiență a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentația de atribuire, ce se comunică ofertanților odată cu inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

 

  • Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare a proiectelor, precum și sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidențiază distinct în documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

 

  • Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achiziție publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după caz, cu condiția ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.

 

  • Autoritățile/Entitățile contractante care au prevăzut în procedura de achiziție publică și în documentațiile de achiziție publică întocmite în acest sens posibilitatea ca executanții de lucrări în baza contractelor de achiziție publică legal încheiate să subcontracteze o parte din lucrările ce urmează a fi executate au dreptul să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică între autoritatea contractantă, executantul de lucrări și subcontractori, care să aibă ca obiect efectuarea de către autoritatea contractantă în mod direct către subcontractori a plăților aferente îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

 

  • Pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz, necesare proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile/entitățile contractante vor determina valorile estimate ale contractelor de achiziție publică sau ale contractelor sectoriale, după caz, în baza devizului general de investiție, a obiectelor de lucrări, a articolelor comasate, precum și a articolelor de deviz, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau al achizițiilor sectoriale, după caz.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 101/2020 la link-ul de mai sus.

25/06/2020
Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat

În data de 25.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 547 Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat („Ordinul nr. 1882/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1882/2020 aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat și administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse.

 

Schemele prevăzute mai sus nu au în vedere ajutoarele destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte state membre sau în țări terțe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

 

Schemele de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din Ordin.

 

Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul statului, administrat de MEEMA, este prevăzută în anexa nr. 4 la Ordin. Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligația de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor de eligibilitate din schemele prevăzute mai sus.

 

Declarația pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis și situația de dificultate este prevăzută în anexa nr. 5 la Ordin. Această declarație pe propria răspundere face obiectul verificării de către MEEMA și este asumată de beneficiar.

 

MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înștiințare inițială către toți beneficiarii schemelor, prin care aceștia sunt informați asupra ajutorului de minimis de care vor beneficia. De asemenea, MEEMA va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute, prin care se va statua dreptul legal de acordare a ajutorului de minimis în termenii și condițiile stabilite prin prezentul Ordin.

 

Ordinul se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020. Plățile în cadrul schemelor se pot efectua până la data de 31 decembrie 2021.

 

Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 647/2019 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii, Ordinul si anexele la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În data de 25.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 551 Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”)

 

OUG nr. 99/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  1. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

 

  1. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării.

 

  1. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

 

De asemenea, OUG nr. 99/2020 modifică următoarele:

 

  • Se modifică alineatele (11), (2) și (3) ale articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative și vor avea următorul cuprins:

 

„(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

 

(2) Prevederile alin. (1) și (11) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, în alin. (11), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

 

(3) Prevederile alin. (1) și (11) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege."

 

  • Alineatul (3) al articolului VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(3) Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale."

 

  • Alineatul (4) al articolului XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale."

 

  • Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, se modifică după cum urmează:

 

„Art. III. - (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 99/2020 la link-ul de mai sus.

 

23/06/2020
Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 23.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 539 Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1137/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1137/2020 modifică și completează Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 după cum urmează:

 

  • În anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, la punctul IV "Triajul clinico-epidemiologic al pacienților", secțiunea C "Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19" se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 1. Externarea pacienților se va realiza în funcție de următoarele criterii clinice:

Pacienți asimptomatici fără modificări biologice, hematologice, radiologice și fără factori de risc se vor transfera și interna în unitățile de izolare și tratament. Pacienții asimptomatici pot fi externați după minimum 10 zile de la internare. . . . Pacienții asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați după 10 zile, cu condiția izolării la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internării (respectiv 4 zile de la externare). Pacienții asimptomatici care sunt negativi la testul de control pot fi externați după 10 zile, fără a fi necesară izolarea la domiciliu. 

. . . 

Pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor rămâne în spitale de faza I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: cel puțin 14 zile de la debutul simptomelor și lipsa febrei pentru cel puțin 72 de ore și ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menționate. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul de control pot fi externați dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice, cu indicații de izolare la domiciliu pentru o perioadă stabilită de medicul curant. 

 

  1. Confirmarea afecțiunii COVID-19

Confirmarea afecțiunii COVID-19 se face prin identificarea ARN SARS CoV2 din produsele biologice recomandate.

 

Pentru pacienții simptomatici cu un test cu ARN SARS CoV2 nedetectabil se infirmă afecțiunea COVID-19.

 

Pacienții simptomatici și cu imagine radiologică/CT sugestivă, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și li se va efectua al doilea test pentru detecția ARN SARS CoV2 la interval de circa 48 de ore de la testul 1.

 

Pacienții la care se infirmă afecțiunea COVID-19 vor fi externați sau transferați la alt spital pentru orice alte afecțiuni care necesită acordarea de îngrijiri medicale."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

22/06/2020
HOTĂRÂREA CNSU nr. 31 privind instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

În data de 22.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 31 privind instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European („Hotărârea CNSU nr. 31/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 31/2020 prevede că:

  • Începând cu data de 23.06.2020, se exceptează de la măsura carantinării /  izolării persoanelor care sosesc în România din Finalanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței (Franța metropolitană).

 

  • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției de la carantinare / izolare, menționate mai sus, pot fi reluate pe toate aeroporturile din România.

 

  • În baza acordului existent la nivelul Uniunii Europene privind deschiderea granițelor interne, lista privind țările exceptate de la măsura carantinării /  izolării cuprinde doar state membre UE și ale Spațiului Economic European. 

 

  • Țările terțe exceptate de la măsura carantinării / izolării se vor stabili după momentul definitivării criteriilor unitare aplicabile la nivelul european, pe baza cărora se instituie această excepție.

 

Hotărârea CNSU nr. 31/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

21/06/2020
Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 77.791 privind unele măsuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care călătoresc în România din districtul Kreis Gutersloh Germania

În data de 21.06.2020 a fost publicat Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 77.791 privind unele măsuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care călătoresc în România din districtul Kreis Gutersloh Germania („Ordinul Comandatului Acțiunii nr. 77.791/2020”)

 

Ordinul Comandatului Acțiunii nr. 77.791/2020 prevede că pentru toate persoanele care vin în România din orașele din districtul Kreis Gutersloh Germania, se instituie pe o perioadă de 14 zile măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreuna cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

Prin excepție, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administratției publice locale.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

19/06/2020
Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În data de 19.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 („Ordinul nr. 1082/97/1112/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 prevede următoarele:

  • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
    • să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, precum și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

  • să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

  • să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

  • Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

 

  • Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul Ordin.

 

  • Pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri de sistem corelate cu restricțiile impuse de autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19.

 

  • La data intrării în vigoare a Ordinului, Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, se abrogă.

 

Ordinul împreună cu anexele pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

 

Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

În data de 19.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii („Ordinul nr. 2941/1120/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

 

Ordinul nr. 2941/1120/2020 si anexa la acesta se pot consulta la link-ul de mai sus.

17/06/2020
Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 17.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520 Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență („Legea nr. 82/2020 ”)

 

Legea nr. 82/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu următoarele modificări și completări:

 

  • La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    1. (3) Sumele cheltuite conform alin. (1) și destinația acestora de la începutul stării de urgență la finalul stării de alertă de către toate instituțiile de stat se publică pe site-ul instituției de către conducătorul acesteia."

 

  • La articolul 7, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
    1. (5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

 

(6) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

(7) Pentru furnizorii de servicii sociale privați, prevăzuți la alin. (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agențiile teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale."

 

  • La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1) și f2), cu următorul cuprins:
    1. f1) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;

 

f2) medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală și monitorizare a persoanelor aflate în carantină;"

 

  • La articolul 8 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. g) personalul de la lit. a)-f2) care, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19."
  • La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    1. (8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgență, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituția României, republicată.”

 

Legea nr. 82/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

16/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 16.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 515 Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 476/2020 ”)

 

HG nr. 476/2020 prevede următoarele:

  • Începând cu data de 17 iunie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020.

 

  • Pe durata stării de alertă măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

 

a) anexa nr. 1 - Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;

b) anexa nr. 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților;

c) anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

  • Până la emiterea actelor pentru punerea în executare a HG nr. 476/2020, se menține aplicabilitatea actelor emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la această hotărâre.

 

Anexa nr. 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților

 

În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

  • În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților administrației publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.

 

  • Sunt exceptate de la carantinare/izolare, printre altele, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
    1. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

 

  1. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

 

  1. conducătorii auto prevăzuți la mai sus care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

  1. piloții de aeronave și personalul navigant;

 

  1. mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

 

  1. lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

 

  1. angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

 

  1. reprezentanții companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

 

  1. persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii din domeniile medical, științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, transporturi, precum și persoanele care desfășoară activități profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;

 

  1. elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României și care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior ori pentru activități legate de finalizarea studiilor în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării noastre.

 

Anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

 

  • Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit art. 1 pct. 2-11 din Anexa 3, cum ar fi:
    1. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
    2. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producție de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății;
    3. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne;

 

  • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc, printre altele, următoarele măsuri:
    1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
    2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu următoarele excepții:
      • membri de familie ai cetățenilor români;
      • membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
      • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
      • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
      • personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
      • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
      • pasageri care călătoresc din motive imperative;
      • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

 

  • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se instituie carantina în clădirile, localitățile și zonele geografice stabilite prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.

 

  • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020. Se pot relua zborurile pentru țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, se pot realiza o categorie de zboruri exceptate.

 

Pentru mai multe detalii, HG nr. 476/2020 împreună cu anexele se pot consulta la link-ul de mai sus.

15/06/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

În data de 15.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510 Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020”)

 

Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020 aprobă măsurile necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, denumite în continuare unități, prevăzute în anexa la acesta.

 

Nerespectarea prevederilor anexei la ordin se constată de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 55 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

 

Mai multe detalii privind măsurile aprobate în anexă sunt disponibile la link-ul de mai sus.

 

13/06/2020

HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

În data de 13.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual („Hotărârea CNSU nr. 29/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 prevede următoarele:

  • Se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
    1. Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de mai sus se publică de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

 

  • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la punctul de mai sus, se vor relua în condițiile stabilite de HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

 

  • Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări. Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU.

 

  • Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată, se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista.

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

13/06/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului nr. 619/1077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

În data de 13.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului nr. 619/1077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic („Ordinul nr. 619/1077/2020”)

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 aprobă următoarele:

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.

 

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.

 

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.

 

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.

 

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5

 

  • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 mai prevede și următoarele:

  • În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

 

  • Nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 619/1077/2020 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 abrogă:

  • Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber.

 

  • Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear

În data de 13.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear („Ordinul nr. 1078/2020”)

 

Ordinul nr. 1078/2020 aprobă măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear, prevăzute în anexa la acesta.

 

Nerespectarea prevederilor anexei se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

În data de 13.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual („Hotărârea CNSU nr. 29/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 prevede următoarele:

  • Se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
    1. Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de mai sus se publică de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

 

  • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la punctul de mai sus, se vor relua în condițiile stabilite de HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

 

  • Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări. Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU.

 

  • Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată, se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista.

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

12/06/2020
Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 12.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („OUG nr. 98/2020”)

 

OUG nr. 98/2020 prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

 

Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută mai sus, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

 

OUG nr. 98/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 12.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 465/2020”)

 

HG nr. 465/2020 modifică și completează anexele 2 și 3 la HG nr. 394/2020 după cum urmează:

  • La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. 2. Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

21. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

  • La anexa nr. 2 articolul 1, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:
    1. 22. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România."

 

  • La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. m) persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale, activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii medicale, precum și al echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;"

 

  • La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. 5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

 

  1. 6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    1. 7. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 4, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
    1. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență."

 

  • La anexa nr. 3, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 7 - (1) Sunt permise activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

 

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu excepția celor care funcționează potrivit art. 6 pct. 3;

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. 1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

 

  1. 5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia își pot desfășura activitatea.

 

  1. 6. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
    1. 61. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

  • La anexa nr. 3 articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    1. 3. Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Măsurile prevăzute mai sus se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.

 

HG nr. 465/2020 poate fi consultata la link-ul de mai sus.

 

11/06/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual aplicabile începând cu data de 15.06.2020

În data de 11.06.2020 a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual aplicabile începând cu data de 15.06.2020 („Hotărârea CNSU nr. 28/2020”).

 

Hotărârea CNSU nr. 28/2020 prevede următoarele:

  • Se exceptează de la măsura de carantinare/izolare persoanele sosite din ţările stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, aprobate prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 

  • Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare prevăzută mai sus, dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia intră în carantină/izolare la locuinţa/ locaţia declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

 

  • Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

 

  • Se exceptează de la măsura izolării/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea de activităţi medicale.

 

  • Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţii, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

  • Evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane. Evenimentele private în spaţii deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 persoane.

 

  • Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi pot circula ori forma grupuri pietonale.

 

  • Se pot relua zborurile către şi din ţările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină / izolare, stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 

  • Se reiau activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici. În interiorul acestor centre comerciale nu se permite:

 

  1. a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe minime de 2 metri între mese şi cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă.
  2. b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

 

  • Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii.

 

  • Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activităţile.

 

  • Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

  • Se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 

Pentru detalii se paote consulta  link-ul de mai sus.

 

Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale

În data de 11.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale („OUG nr. 94/2020”)

 

  1. OUG nr. 94/2020 reglementează cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente următoarelor domenii:
  1. integrare pe piața muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel național;
  2. susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri;
  3. digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competențe digitale ale forței de muncă;
  4. măsuri active de ocupare a forței de muncă;
  5. măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice;
  6. investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

 

  1. Programele naționale care se supun aprobării în conformitate cu prevederile OUG nr. 94/2020 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  1. să fie în concordanță cu legislația europeană și națională aplicabilă;
  2. să respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene și legislația națională, precum și regulile de eligibilitate specifice ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;
  3. să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional;
  4. să fie în concordanță cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operațional în care urmează să fie incluse la finanțare;
  5. să se încadreze în prioritățile de investiții ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;
  6. să aibă acordurile și avizele necesare, conform legislației în domeniul mediului, după caz;
  7. să respecte legislația în domeniul ajutorului de stat.

 

  1. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus se face de către autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se propun la finanțare proiectele incluse în programul național în cauză, cu respectarea regulilor de selecție, evaluare, contractare și monitorizare aferente, cu încadrarea în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul programului.

 

  1. Programele naționale cu finanțare din fonduri europene se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și a ministerelor care au atribuții în implementarea domeniilor prevăzute la pct. I. Hotărârea Guvernului stă la baza deciziilor de introducere la finanțare în cadrul programelor operaționale a programelor naționale reglementate. La stabilirea valorii programelor naționale, care urmează a fi incluse la finanțare din fonduri europene, se iau în considerare fondurile disponibile cu această destinație din bugetul programului operațional, precum și contribuția națională din bugetul de stat/bugetele locale și cheltuielile neeligibile care urmează a fi finanțate potrivit legii.

 

  1. În condițiile aprobării unui program național conform prevederilor OUG nr. 94/2020, autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se finanțează proiectele din cadrul acelui program național este autorizată să ia măsurile necesare pentru modificarea programului operațional, dacă este cazul.

 

  1. Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național inclus la finanțare din fonduri europene trebuie să aibă capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor.

 

  1. Controlul și monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programului național incluse la finanțare din fonduri europene revin autorității de management al programului operațional respectiv, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii și, respectiv, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programului național, după caz.

 

  1. Acoperirea eventualelor depășiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaționale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finanțare a unor programe naționale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operațional, dacă programele naționale nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.

 

OUG nr. 94/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

10/06/2020
Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 10.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („Legea nr. 75/2020”)

 

Legea nr. 75/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 cu următoarele modificări și completări:

  • Titlul OUG nr. 42/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA

 

  • Art. 1 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. „(1) Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

  1. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual transparent și nediscriminatoriu de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.”

 

  • La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41-43, cu următorul cuprins:
    1. 41. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
      • (4) Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabilește prin lege, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

  1. 42. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
    • (41) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.

 

  1. 43. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
    • a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale;

 

  • La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
    1. 61. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
      • o) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.

 

  • La articolul I punctul 7, literele c) și d) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

 

  1. d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;

 

  • La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
    1. 71. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
      •  g) sunt eligibile conform reglementărilor Băncii Naționale a României;

 

  • La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare."

 

  • La articolul II capitolul II paragraful II.2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
    1.  Art. 31. - Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii."

 

  • La articolul II capitolul VII, alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 8. - (1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.”

 

Legea nr. 75/2020 prevede și următoarele:

  • Eligibilitatea beneficiarului Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, așa cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.

 

  • Incidentele bancare prevăzute mai sus vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare și a prezentării certificatului pentru situație de urgență.

 

  • În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, se modifică și se completează conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

                 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

05/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 05.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 Hotărârea Guvernului nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 443/2020”)

 

HG nr. 443/2020 modifică și completează Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 după cum urmează:

 

  • La anexa nr. 2, la articolul 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. Persoanele care vin în România din țările aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt exceptate de la aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcție de evoluția epidemiologică, ordinul va fi modificat periodic."

 

  • La anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă."

 

  • La anexa nr. 3, la articolul 9, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 și 9, cu următorul cuprins:

8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.

 

9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În data de 05.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 481 Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative. („Ordinul”)

 

Prin intermediul Ordinului au fost aprobat modelul cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei persoanelor care beneficiază de prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență 92/2020. Modelele se regăsesc în anexele 1-3 ale Ordinului.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

04/06/2020
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și ministrului culturii nr. 1017/2880/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual COVID-19

În data de 04.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și ministrului culturii nr. 1017/2880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1017/2880/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 1017/2880/2020 modifică și înlocuiește anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 cu anexa la Ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

03/06/2020
Ordinul ministrului sănătății nr. 978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 03.06.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 470 Ordinul ministrului sănătății nr. 978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul nr. 978/2020”).

 

Ordinul nr. 978/2020 modifică și completează ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății după cum urmează:

  • Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 1. - (1) Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, coordonează și stabilește la nivel național prioritățile pentru activitatea de testare în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, fiind instituția abilitată să colecteze toate datele despre rezultatele testărilor și să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale.

 

(2) INSP avizează propunerile primite de la coordonatorii regionali care au obligația raportării necesarului de creștere a capacităților de testare, justificat pe baza numărului de cazuri și/sau apariția de focare în regiunea coordonată.

 

(3) INSP are obligația ulterior avizării propunerilor menționate la alin. (2) să informeze Ministerul Sănătății."

 

  • Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 2. - (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.

 

(2) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical simptomatic. De asemenea, unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.

 

(3) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru contacții din focare și contacții cazurilor confirmate.

 

(4) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, a altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare. Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București."

 

  • Art. 3 se abrogă.
  • Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 4. - (1) Unitățile sanitare care dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR, incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, vor efectua analiza probelor recoltate în laboratorul propriu.

 

(2) Unitățile sanitare care nu dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR vor solicita DSP preluarea probelor și transportul acestora la un alt laborator inclus în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.

 

(3) Dacă unitatea sanitară are contract cu un laborator extern pentru testarea COVID-19, are obligația de a informa DSP și în acest caz spitalul se va ocupa direct de transportul probelor la laboratorul subcontractat.

 

(4) Probele recoltate de către reprezentanții serviciilor de ambulanță județene și municipiului București vor fi preluate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și trimise la laboratoarele care efectuează testarea.

 

(5) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa prioritar celui mai apropiat laborator, pe care îl vor contacta în vederea trimiterii probelor. În situația în care laboratorul are capacitatea de testare depășită, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor contacta Institutul Național de Sănătate Publică pentru a fi repartizate către un alt laborator inclus în program, astfel încât toate probele prelevate să fie prelucrate în maximum 24 de ore."

 

  • După art. 4 se introduc două noi articole, art. 41 și 42, cu următorul cuprins:
    1. Art. 41. - (1) Toate rezultatele testărilor RT-PCR pentru COVID-19 de la laboratoare incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare trebuie să fie raportate către Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și către spitalul care a solicitat testarea. În cazul testelor pozitive, laboratoarele au obligația de a comunica imediat telefonic aceste rezultate la INSP.

 

(2) În cazul persoanelor la care recoltarea de probe s-a efectuat în regim ambulatoriu de către DSP sau SAJ, rezultatele sunt comunicate telefonic de către DSP, iar buletinul de analize va fi transmis în format electronic (e-mail), fie către persoana de la care s-a făcut recoltarea probei, în cazul în care rezultatul este negativ, fie către spitalul în care va fi internat pacientul, în cazul în care acesta este pozitiv.

 

  1. Art. 42. - Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de către laboratoare și raportează Institutului Național de Sănătate Publică modalitatea de repartizare a probelor per laborator."

 

Ordinul nr. 978/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2020 pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României
02/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 02.06.2020 a fost publicată în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („HG nr. 433/2020”).

 

HG nr. 433/2020 modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, după cum urmează:

  • La articolul 7 alineatul (9), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. b) să fie autorizate și să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare;".
  • La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
    1. (91) Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare, prevăzute la alin. (9) lit. b) se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020."

 

De asemenea, HG nr. 433/2020 prevede că în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea aplicării dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, până la data de 30 septembrie 2020 se implementează următoarele măsuri:

  1. serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea din cadrul programelor naționale de sănătate curative se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 

  1. pentru serviciile medicale și materialele sanitare specifice înregistrate/eliberate off-line din cadrul programelor naționale de sănătate curative nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate;

 

  1. pentru situațiile prevăzute la lit. a) și b) nu se aplică reglementările privind validarea și decontarea serviciilor, prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare, respectiv transmiterea acestora în PIAS în termen de 3 zile lucrătoare, precum și cele privind sancțiunile aplicabile, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;

 

  1. măsurile prevăzute la lit. a)-c) - pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie și furnizorii de servicii de dializă se aplică până la data de 30 iunie 2020."

 

Până la data de 30 septembrie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru bolnavii tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

 

Unitățile de specialitate care au preluat în evidență, pe perioada stării de urgență, respectiv, după încetarea stării de urgență, bolnavi din programele naționale de sănătate curative derulate prin unități sanitare cu paturi care au acordat și acordă servicii medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19 pot derula programe naționale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative. Începând cu data de 1 iulie 2020, unitățile pot derula în continuare programe naționale de sănătate curative în condițiile respectării metodologiei de selecție a unităților de specialitate prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.

 

Până la data de 30 iunie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.

 

HG nr. 433/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

30/05/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

În data de 30.05.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică („Normele”)

 

Normele stabilesc că începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

 

Operatorii economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice au următoarele obligații:

 

  1. verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate la recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor;
  2. revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
  3. asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
  4. dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităților de alimentație publică și a celor utilizate de clienți;
  5. reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  6. triajul observațional al angajaților la intrarea în unitatea de alimentație în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
  7. întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea alimentelor și până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum și desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;
  8. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
  9. existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică;
  10. asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea stațiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecție); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producție nu permite distanțarea fizică, dotarea angajaților cu echipamente de protecție precum măști, viziere, combinezoane și realizarea de proceduri repetate de igienizare și dezinfecție;

 

Operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze, printre altele, îndeplinirea obligațiilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus. Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control, ori de câte ori se solicită.

 

După reluarea activității, operatorii economici trebuie să realizeze:

 

  1. respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unității, cât și în relația cu clienții;
  2. creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate în cadrul activității, a sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, etc.;
  3. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
  4. instruirea și informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
  5. limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcțional de producție și servire;
  6. informarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situație în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
  7. în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București rezultă că un client al unității de alimentație a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unități de alimentație publică;
  8. aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

 

Operatorii economici au, printre altele, următoarele obligații privind protecția clienților în spațiile în care aceștia au acces:

 

  1. la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă) se va face un triaj observațional al clienților (accesul clienților cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
  2. se vor asigura că la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, precum și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
  3. se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în interiorul spațiului special amenajat din exteriorul clădirii astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (exemplu: înspre și dinspre toaletă);
  4. se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință;
  5. în unitățile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecție din plexiglas;
  6. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți; se stabilește un număr de maximum 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane, excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu;
  7.  se asigură respectarea unei distanțe de minimum 2 m între ocupanții scaunelor meselor alăturate;
  8. ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire;
  9. se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și mănuși; mănușile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;
  10. se asigură că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare client/grup;

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății vor adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute de Norme, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți. Sancțiunile aplicabile în cazul încălcării Normelor ajungând, în funcție de obligația încălcată, ajungând la amenzi de până la 40.000 de lei.

 

Obligații suplimentare:

 

  1. Operatorii economici trebuie să urmărească și să aplice în funcție de specificul unității aflate sub control ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate Publică și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
  2.  În situația în care într-o localitate evoluează focare extinse cu virusul SARS-CoV-2, se suspendă activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele/spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică, în conformitate cu decizia Centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.
  3. Măsurile de Norme nu exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte cerințe privind siguranța alimentelor sau de protecție a sănătății publice prevăzute de legislația în vigoare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Normele la următorul link.

Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

În data de 30.05.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice („Normele”)

 

Normele stabilesc că începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de operare a plajelor turistice.

 

Înainte de reluarea activităților, operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice,  au următoarele obligații:

 

  1. verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;
  2. revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
  3. asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
  4. igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul operatorilor economici sau ale administratorilor, după caz, și a celor utilizate de clienți;
  5. reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  6. la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
  7. asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007;
  8. asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003.

 

Operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la literele a) -h) de mai sus. Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control ori de câte ori se solicită.

 

După reluarea activității operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:

 

  1. respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între lucrătorii unității, cât și în relația cu clienții;
  2. creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate de personalul lucrător și de către clienți;
  3. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
  4. personalul va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
  5. notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător;
  6. aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

 

Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor:

 

  1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
  2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.
  3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;
  4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;
  5. administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru: (i) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută; (ii) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate; (iii) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire; (iv) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile; (v) limitarea numărului de angajați care interacționează cu publicul;
  6. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri; atunci când distanțarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măștilor de protecție sau să se adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas;
  7. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat angajaților și public;
  8. servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienților în punctele de servire;
  9. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie cu același domiciliu;
  10. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă  vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
  11. nu sunt permise activități sportive sau de agrement decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;
  12. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
  13. se asigură că personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după caz, va purta mască;
  14. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

 

Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute in Norme. Sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a Normelor putând ajunge până la 20.000 de lei.

 

Obligații suplimentare:

 

  1. operatorii economici și/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească și să aplice, în funcție de specificul unității aflate sub control, ghidurile și recomandările în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19;
  2. în situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.
  3. măsurile aplicate in conformitate cu prezentele Norme nu exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii se poate consulta Normele la link-ul de mai sus.

 

29/05/2020
Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 434/2020”).

 

HG nr. 434/2020 modifică și completează Anexa nr. 3 "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc" la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

 

  • La articolul 1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
    1. 31. În condițiile pct. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție."

 

  • La articolul 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării."

 

  • La articolul 2, punctul 3 se abrogă.

 

  • La articolul 4, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
    1. 3. Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.
    2. 4. Se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviari din și către România cu respectarea art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020."

 

  • Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
      • 1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.
      • 2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
      • 3. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

  • La articolul 9, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare."

 

  • La articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    1. 7. Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („OUG nr. 89/2020”).

 

OUG nr. 89/2020 modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, după cum urmează:

 

  • La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
    1. a) beneficiarul programului - întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;".

 

  • La articolul 8, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    1. (2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit.

 

  1. (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare."

 

  • La articolul 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată la articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;".

 

  • Dispozițiile OUG nr. 89/2020 se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative („OUG nr. 92/2020”).

 

OUG nr. 92/2020 prevede următoarele:

  1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

 

  1. Angajatorii prevăzuți la pct 1. au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

 

  1. Prevederile pct 1. se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003.

 

  1. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru aplicarea prevederilor pct. 1, fie pentru aplicarea art. X din OUG nr. 92/2020.

 

  1. De prevederile pct. 1 beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

 

  1. Obligația prevăzută la lit. a) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

 

  1. În vederea decontării sumelor prevăzute la pct. 1, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
    1. Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la pct. 2.

 

  1. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

  1. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

  1. Angajatorii prevăzuți la pct. 3 și pct. 4 au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la pct. 4.

 

  1. Sumele prevăzute la pct. 3 și pct. 4 se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 

  1. Prevederile pct. 3. – 5. se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 92/2020 la link-ul de mai sus.

Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului culturii nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului culturii nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii („Ordinul nr. 2879/967/2020”).

 

Ordinul nr. 2879/967/2020 aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

Ordinul nr. 2879/967/2020 abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

Măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2879/967/2020.

 

Măsurile și regulile din Anexă privesc:

  • activitatea muzeelor și galeriilor de artă;
  • activitatea bibliotecilor
  • activitatea librăriilor
  • domeniul producției de film și audiovizual
  • evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
    1. Prin evenimente sau acțiuni culturale în aer liber se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.
  • evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

Pentru detalii se poate consulta Ordinul nr. 2879/967/2020, precum și Anexa la acesta, la link-ul de mai sus.

27/05/2020
Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1525/2020”)

Ordinul nr. 1525/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. g) teza a doua, cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

 

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1526/2020”).

 

Ordinul nr. 1526/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de investiția teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 

 (11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. h) teza a doua cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

În data de 27.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative („Ordinul nr. 911/653/2020”).

 

Ordinul nr. 911/653/2020 prevede următoarele:

  • Se prelungește până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
    1. biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
    2. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
    3. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
    4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;
    5. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

 

Ordinul nr. 911/653/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

În data de 27.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 („OUG nr. 83/2020”).

 

OUG nr. 83/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 118, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
      • (3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.”

 

  • Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) și alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia și prin poștă și servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

 

  • Pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reținute/plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră se pot transmite și prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poștă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condițiile art. 112 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la adresa de corespondență precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

26/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

În data de 26.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 440 Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății („OUG nr. 80/2020”).

 

OUG nr. 80/2020 modifică, printre altele, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, după cum urmează:

 

  • Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 9 -- În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10."
  • Art. 14 se abrogă.
  • Art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. Art. 25 -- Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020."
    2.  

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

25/05/2020
Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

În data de 25.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 437 Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 873/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 873/2020 modifică și completează Ordinul ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non- COVID, pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

 

  • După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
    1. Nerespectarea de către cabinetele stomatologice și de către unitățile sanitare non-COVID din sistemul public și privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 18, art. 291, art. 30 lit. f) -j), n), o) și p), art. 31 lit. a) -d), f) -j) și art. 34 lit. b), m), n) și o) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice."

 

  • Anexa nr. 1 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordin.

 

  • Anexa nr. 2 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă se modifică și înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

22/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

În data de 22.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 434 Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 („OUG nr. 78/2020”).

 

OUG nr. 78/2020 prevede următoarele:

 

  • Se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, definite ca fiind:
    1. persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
    2. persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
    3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009;
    4. persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

  • Achiziția bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Sănătății pentru Rezerva Ministerului Sănătății prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Bunurile achiziționate vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătății prin ordin al ministrului sănătății și vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuți mai sus.

 

  • Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare beneficiar, aferente unei perioade de 2 luni, și beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 („Ordinul nr. 79/988/2020”).

Ordinul nr. 79/988/2020 prevede următoarele:

  • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
    1. să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

  1. să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

  1. să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

  • Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

 

  • Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă („Ordinul nr. 874/81/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 874/81/2020 prevede următoarele:

  • Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

  • Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa la Ordin.

 

Conform Anexei la Ordin,

  • Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepțiiastfel:

a) angajatul este singur în birou;

 

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

 

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

 

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

 

e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă;

 

f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase („Ordinul nr. 875/80/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 875/80/2020 prevede următoarele:

  • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în anexa care face Ordin.

 

  • La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, își încetează aplicabilitatea.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

21/05/2020
În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

 

Legea nr. 62/2020 prevede următoarele:

  1. Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

 

  1. Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

 

  1. Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:
    1. contractul de locațiune între locator și locatar;
    2. act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
      • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
      • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
      • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
      • data semnării și semnăturile ambelor părți;
    3. orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

  1. Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari prevăzute la pct. (i) trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

  1. Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
    1. chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat la pct. (ii) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
    2. valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

 

  1. Cererea prevăzută la pct. (ii) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

 

  1. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

 

  1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (vi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

  1. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (vi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

  1. Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

  1. De prevederile de la pct. (vi) și (ix) beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile stabilite la pct. (vii) și (viii).

 

  1. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

 

  1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
    • Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil, potrivit pct. (xi) lit. (a).
  2. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (xi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

  1. Locatarii care beneficiază de prevederile pct. (i) sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

 

  1. În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația prevăzută la pct. (xii), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

  1. Facilitățile prevăzute la pct. (i) se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

 

  1. În termen de 15 zile de la data publicării Legii nr. 62/2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

20/05/2020
Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 419 Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1730/2020”).

 

Ordinul nr. 1730/2020 modifică Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 după cum urmează:

 

  • La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
    1. b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020."

 

  • La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    1. b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3."

 

  • Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    1. Art. 9 -- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020."

 

  • Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din Ordinul nr. 1730/2020.

 

De asemenea, conform Ordinului nr. 1730/2020 în termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro, în scopul ducerii la îndeplinire a ordinului.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul nr. 1730/2020 împreună cu anexele la link-ul de mai sus.

Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 422 Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 847/2020”).

 

Ordinul MS nr. 847/2020 modifică și se completează Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei după cum urmează:

 

  • La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. (2) Pentru toate persoanele care intră pe teritoriul României din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii după caz."

 

  • La articolul 1, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. (21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantină/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Persoanele au obligația de a completa declarația al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

 

  • La articolul 1, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:
    1. „(22) Persoanele aflate în carantină instituționalizată rămân în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.

 

(23) Pe durata măsurii de izolare/carantină la locuință/altă locație sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei/unui rude/afin de gradul 1-3, cu acordul direcției de sănătate publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției."

 

  • Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „Art. 11. - (1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

 

e) piloții de aeronave și personalul navigant;

 

f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

 

g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

 

j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;

 

k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

 

l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

 

m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;

 

n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora;

 

o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării;

 

p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

 

q) personalul medical, ambulanțier și personalul paramedical aflați în misiune sau care se întorc din misiune.

 

(2) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane pot tranzita teritoriul României dacă respectă următoarele condiții minimale:

 

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

 

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

 

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

 

(3) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile în spațiile special destinate în acest scop, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului."

 

  • După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:
    1. Art. 91. - Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare."

 

  • De asemenea, Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la Ordinul MS nr. 847/2020. Anexele nr. 4 și 5 se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 20.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Hotărârea nr. 5/2020”).

 

Prin Hotărârea nr. 5/2020 se încuviințează starea de alertă și măsurile instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu următoarele modificări și completări:

 

  • La anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
    1. Art. 3-- Autoritățile publice locale, pentru unitățile sanitare din subordine, exercită atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități în condițiile legii.

 

  • La anexa nr. 2 articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.

 

  • La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. 3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 

  • La anexa nr. 3 articolul 5 punctul 1, literele a), b) și d) se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Hotărârea nr. 5/2020 la link-ul de mai sus.

19/05/2020
Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM"

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 412 Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" („Ordinul MLPDA nr. 412/2020”).

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 completează art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" prin introducerea unui nou alineat (2), cu următorul cuprins:

                 „(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 nu se aplică până la 31 decembrie 2020."

 

Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 prevede că „Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform criteriilor din Decizia CE nr. 660/2014, anexa 2: 8. trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Legea nr. 61/2020”).

 

Legea nr. 61/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu următoarea completare:

 

La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

«(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"

 

Legea nr. 61/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Legea nr. 60/2020”).

 

Legea nr. 60/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu următoarele modificări și completări:

 

  • La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
    1. 91. La articolul XV, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
      • « (12) Prin sintagma "au realizat încasări" prevăzută la alin. (11), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.»"

 

  • La articolul III, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „(1) Plata indemnizației prevăzute la art. II se realizează de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, beneficiarilor indemnizației prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare.”

 

  • La articolul V, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „(2) Plata indemnizației prevăzute la art. II se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din luna anterioară."

 

Legea nr. 60/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Legea nr. 59/2020”).

 

Legea nr. 59/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu următoarele modificări și completări:

 

  • La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins::
    1. 11. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
      • «(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"
    2. 12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
      • «a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;»".

 

  • La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „(34) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

 

  • La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor."

 

  • La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
    1. 51. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:
      • (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

 

«(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi și din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.»"

 

  • La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
    1. „Art. 4 - Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 31."

 

  • După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins:
    1. „Art. II- Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II.