COVID-19-legislative-tracker

News

COVID-19 Legislative Tracker

Last updated: 24 March 2020

This section provides the latest changes, from legislation to decisions, adopted by the local authorities that can potentially affect businesses in the light of the coronavirus outbreak.

29.03.2020: În data de 29.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257, Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 4”).

Ordonanța Militară nr. 4 prevede următoarele:

 • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11:00-13:00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat. Pentru verificarea motivului de deplasare se va prezenta o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.
 • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20:00-21:00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară dacă deplasarea se face în acest scop.
 • Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11:00-13:00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.
 • Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
 • Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
 • La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, precum și piloții de aeronave și personalul navigant optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

o    carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;

o    izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;

o    carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

Opțiunea pentru una dintre modalitățile de mai sus se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și de piloții de aeronave și de personalul navigant, unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

 • Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență. Refuzul izolării preventive atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
 • Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
 • În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii Ordonanței Militare nr. 4, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.
 • Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.
 • Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.
 • Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane, instituită prin Ordonanța Militară nr. 2, se aplică exclusiv circulației pietonale.
 • Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 și art. 11 din Ordonanța Militară nr. 4 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

26.03.2020: În data de 26.03.2020, Parlamentul European a aprobat câteva măsuri esențiale de sprijin la nivel european. În continuare, Consiliul trebuie să aprobe în mod oficial poziția Parlamentului. Măsurile adoptate vor intra în vigoare după publicarea variantei finale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în zilele următoare.

Propunerile aprobate de Parlamentul European sunt:

 • Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus (Corona Response Investment Initiative). Aceste măsuri sunt menite să mobilizeze 37 miliarde EUR din fondurile UE disponibile cât mai curând posibil pentru cetățenii, regiunile și țările cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus. Fondurile vor fi direcționate către sistemele de sănătate, IMM-uri, piețele forței de muncă și alte părți vulnerabile ale economiilor statelor membre ale UE.
 • Extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgențele în domeniul sănătății publice. Măsurile vor pune la dispoziție țărilor europene până la 800 de milioane EUR în 2020. Operațiunile eligibile în cadrul fondului vor fi extinse pentru a include acordarea de sprijin în cazul unei urgențe majore în domeniul sănătății publice, inclusiv asistență medicală, precum și măsuri de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor.
 • Suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare. Această măsură va împiedica transportatorii aerieni să opereze zboruri goale în timpul pandemiei. Prin această suspendare temporară, companiile aeriene nu mai sunt obligate să utilizeze sloturile de decolare și de aterizare planificate, pentru a le păstra în următorul sezon. Pe toată durata verii, de la 29 martie până la 24 octombrie 2020, se va renunța astfel la regula „folosești sau pierzi”.

26.03.2020: În data de 26.03.2020 a fost actualizat modelul declarației pe proprie răspundere, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate. Noul model de declarație poate fi accesat aici:

În privința prezentării declarației pe proprie răspundere sau a adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice, conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară nr. 3/2020, aceasta se va realiza prin prezentarea fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe proprie răspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

Persoana va prezenta declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia. 

24.03.2020: În data de 24.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 Ordonanță militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 3”). Ordonanța Militară nr. 3 a intrat în vigoare in 24.03.2020;

Ordonanța Militară nr. 3 prevede următoarele:

·         Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

·         Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

·         Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă și în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole;

·         Pentru verificarea motivului deplasării:

o    angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

o    persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

·         Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

·         Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România începând cu data de 25 Martie 2020, ora 12:00;

·         Ca urmare a celor de mai sus, prevederile art. 4 și 5 din Ordonanța militară nr. 2/2020 își încetează aplicabilitatea;

·         Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri;

·         Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști;

·         Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică de la 25 Martie 2020 ora 23:00. Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale;

·         Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă;

·         Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

o    raza portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

o    Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

·         Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu;

 

·         Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență;

·         Se modifică Ordonanța Militară nr. 2/2020 după cum urmează:

-  Se introduce un alin. 2 indice 1 care prevede că:

-  Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului și vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.

 

24.03.2020: În data de 24.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 („Ordinul”).

Ordinul prevede că se aprobă Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov 2, prevăzut în anexa la Ordin.

În partea introductivă din Protocol se prevede că „La ora actuală nu sunt medicamente aprobate pentru tratamentul infecției COVID-19. Medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența epidemiei de SARS din 2003, MERS din 2012 și pe datele acumulate până acum din epidemia SARS-Cov2.

Schema de tratament este regăsită în Protocol.

23.03.2020: Pe 23 martie 2020, a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, pentru instituirea măsurilor necesare limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2, la nivelul unităților sanitare publice și private.

Ordinul prevede următoarele:

 • Se suspendă, începând cu data de 24.03.2020, pe o perioadă de 14 zile, internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate, precum și consultațiile programate și programabile, în toate unitățile spitalicești publice și private.
 • În termen de 48 de ore se externează toți pacienții care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în regim spitalicesc.
 • Conducerile unităților spitalicești pot decide reorganizarea programului și a permanenței personalului prin introducerea activității medicale, în regim de ture și gărzi, fără afectarea salarizării personalului.

21.03.2020: Sâmbătă, 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 30/2020”).

OUG nr. 30/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică și se completează;
 • Acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre situații prevăzute de aceata la art. II;
 • Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020 și în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică;
 • În cazuri excepționale, agențiile teritoriale și/sau autoritățile administrației publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică prezentarea la sediul instituției;

- Prin cazuri excepționale se înțelege:

- determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;

-informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

 • Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale vor a afișa la sediul instituțiilor și pe web site-ul propriu informațiile necesare privind posibilitatea și procedura solicitării beneficiilor de asistență socială prin poșta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 30/2020, respectiv în maximum 10 zile de la data de 21 martie 2020;
 • Pe perioada situației de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare;
 • Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri se acordă fără întrerupere, alocația zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale se acordă pe perioada valabilității certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, și acordarea stimulentelor educaționale prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, nu este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional;
 • Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pot fi depuse la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în format letric sau prin poșta electronică cu respectarea prevederilor privind protecția datelor;
 • În cazuri excepționale, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică prezentarea la sediul instituției.

- Prin cazuri excepționale se înțelege:

- identificarea unor inadvertențe în documentele transmise;

- informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

 • Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Condițiile care trebuie îndeplinite de beneficiari sunt prevăzute pe larg în OUG nr. 30/2020 la art. XI alin. (2).
 • În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute mai sus, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele 1 și 2 la OUG nr. 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Plata sumei se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

21.03.2020: Sâmbătă, 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (“OUG nr. 29/2020”).

Printre altele, OUG nr. 29/2020 prevede următoarele:

 • Se modifică mai multe articole din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018;
 • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv;
 • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv;
 • Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4) al art. VII din OUG nr. 29/2020, a măsurilor prevăzute de articolul VII nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, acestea nu for fi considerate obligații fiscale restante.
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
 • Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 • Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la art. X alin. 1 din OUG nr. 29/2020, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
 • Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență.
 • Dispozițiile art. X alin. 1 din OUG nr. 29/2020 sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. De aceste dispoziții beneficiază și cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane. precum și federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestor măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 • Membrii profesiilor prevăzute la art. X alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. De asemenea, salariații formelor de exercitare a profesiilor care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.

21.03.2020: Sâmbătă, 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („HG nr. 217/2020”).

HG nr. 217/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare;

 

 • Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la mai sus, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
 • Modelul declarației este prevăzut în anexa la HG nr. 217/2020.
 • Pentru fiecare zi liberă angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la mai sus, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.

20.03.2020: În data de 20.03.2020 s-a publica în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 Ordinul MAI nr. 50/2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării.

Ordinul prevede următoarele:

 • Pe durata stării de urgență, Poliția Română și Jandarmeria Română, prin structurile teritoriale din subordine, precum și poliția locală organizează în comun, sub coordonarea Poliției Române, dispozitive specifice pentru verificarea, la fiecare adresă/unitate sanitară, a respectării obligației persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate de a nu părăsi locația în care sunt plasate;
 • Direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale sprijină instituțiile mai sus, la solicitarea acestora, inclusiv prin transmiterea, în dinamică, a datelor de identificare și a adreselor la care persoanele sunt izolate la domiciliu, carantinate sau internate către inspectoratele județene de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;
 • Poliția de Frontieră Română, IGSU și structurile subordonate desfășoară activități specifice potrivit competențelor, la solicitarea și în sprijinul instituțiilor de mai sus, în cazul nerespectării măsurilor de izolare la domiciliu, carantinare sau internare;
 • Inspectoratele județene de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București centralizează și raportează, zilnic, prin centrele județene de coordonare și conducere a intervenției, respectiv al municipiului București, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției efectivele, mijloacele angrenate și rezultatele verificărilor efectuate.

17/03/2020: Conform comunicatului de presă din 17 Martie, ora 22:00 al M.A.I. s-au luat, printre altele, următoarele decizii:

Prin ordonanță militară, au fost luate următoarele decizii:

 • Suspendarea activității de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației;
 • Permiterea organizării de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client;
 • Suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;
 • Interzicerea organizării și desfășurării oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. Pentru evenimentele care presupun participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii au obligația să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți;
 • Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afara teritoriului național nu fac obiectul restricțiilor la export;
 • Suspendarea tuturor zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura intră în vigoare începând cu data de 18.03.2020, ora 18.00, ora României; De asemenea, se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 23 martie 2020. Măsurile nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport de marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

De asemenea, s-a stabilit că  Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus.

16/03/2020: În Monitorul Oficial nr.212 din 16.03.2020 a fost publicat Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19.

Decretul a intră în vigoare la data publicării, 16 martie 2020, odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial (potrivit art.8 din Decret) pentru o perioadă de 30 zile. Potrivit Capitolului II din OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în termen de 5 zile de la publicarea decretului în Monitorul Oficial, Președintele României va solicita Parlamentului României încuviințarea măsurii adoptate.

Pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul drepturilor și libertățilorfundamentale consacrate de Constituție, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Decret. Următoarele drepturi si libertăți sunt restrânse:

 1. libera circulație;
 2. dreptul la viață intimă, familială și privată;
 3. inviolabilitatea domiciliului;
 4. dreptul la învățătură;
 5. libertatea întrunirilor;
 6. dreptul de proprietate privată;
 7. dreptul la grevă;
 8. libertatea economică.

Cu impact în domeniul justiției, Capitolul V din Anexa la Decret prevede, printre altele, că:

 • Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. În acest caz, instanțele pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.
 • Când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
 • Amânarea judecării cauzelor prevăzute la alin. (1) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19.
 • Procesele civile, altele decat cele care prezintă urgență deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.
 • Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.

14/3/2020: Sâmbătă, 14 martie 2020, a fost publicată în M.Of. nr. 209, Partea I, Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Legea va intra în vigoare din 17 Martie 2020.

Legea prevede, printre altele, următoarele:

1. Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

2. Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

3. Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor persoana singură din familia monoparentală, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

4. Persoanele prevăzute mai sus au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.

5. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.

6. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii nr 19/2020. Prevederile nu sunt aplicabile persoanei singure din familia monoparentală.

7. Prevederile de la punctul iv. se aplică angajaților din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, doar cu acordul angajatorului.

8. Indemnizația plătită pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

9. Numărul de zile libere acordat se va stabili de Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație prevăzută la punctul i.

10. Prevederile legii 19/2020 se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.

14/03/2020Hotărârea CNSSU nr. 10 din 14.03.2020 privind propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2 prevede, printre altele, următoarele:

 1. Aprobarea instituirii izolării la domiciliu—în locația declarată la intrarea în țară—pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri;
 2. Extinderea măsurii de carantină pentru toți cei care sosesc în țară din zonele de carantină, actualizate și publicate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP): http://www.cnscbt.ro/.
 3. Aprobarea măsurii rămânerii la locul de izolare și apelarea 112, pentru persoanele izolate la domiciliu, în situația în care, în timpul celor 14 zile, dezvoltă simptomatologie specifică infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.
 4. Obligarea inspectoratelor teritoriale de muncă de a verifica modul de implementare a măsurii privind decalarea programului de lucru în vederea reducerii riscului de contaminare pe timpul deplasării la și de la locul de muncă;
 5. Suspendarea până la data de 31.03.2020 organizării și desfășurării târgurilor de mașini auto.

14/03/2020Hotărârea CNSSU nr. 9 din 14.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr. 11 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României prevede următoarele:

1. Se aprobă Hotărârea nr. 11 din data de 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

2. Hotărârea nr. 11 a aprobat recomandările Grupului de analiză care vizează:

 1. relațiile personalului Companiei Naționale Poșta Română cu persoanele aflate în autoizolare;
 2. relațiile echipelor de intervenție (apa, canal, gaze, electricitate, internet/cablu, telefonie fixă) în interacțiunea cu persoanele aflate în autoizolare;
 3. relațiile reprezentanților autorităților publice (IPJ, IJJ, ITPF, ISUJ, DSP, MS) cu șoferii de camioane, cu masa totală mai mare de 3,5 tone, care intră în țară venind din zonele roșii și galbene;
 4. definirea termenului de “contact apropiat” al unui caz confirmat;
 5. aspecte privind planul de continuitate în instituțiile esențiale și infrastructurile critice;
 6. restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPAuri, de cosmetica, săli de jocuri de noroc și cazinouri.

Detalii legate de recomandări pot fi găsite aici.

3. Se aprobă instituirea măsurii de izolare preventivă a personalului esențial pentru asigurarea funcționării Centralei Nuclear-Electrice CNE Cernavodă, în concordanță cu prevederile Planului de continuitate a activităților de bază în cazul unei epidemii/pandemii.

 • Prin excepție față de măsurile aprobate anterior, membrii Guvernului și oficialii de rang înalt din instutuțiile aparținând sistemului național de securitate și apărare, pot ieși din izolare, cu păstrarea distanței de minimum 5 metrii față de alte persoane care nu se află în izolare și cu obligativitatea purtării măști ide protecție—exclusiv pentru exercitarea obligațiilor expres prevăzute în Constituție și strict pe durata exercitării acestor obligații. Link către Hotărârea CNSSU nr. 9 din 14.03.2020, aici.

13/3/2020: Pe 13 martie, în cadrul unei conferințe de presă, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, și Ministrul Sănătății, Victor Costache, au declarat că urmează să fie închise temporar următoarele puncte de trecere, în care în prezent se înregistrează un trafic redus sau care au fost închise deja de autoritățile sârbe sau ungare:

 • La frontiera cuUngaria – Turnu, Săcuieni, Salonta și Valea lui Mihai.
 • La frontiera cu Ucraina: Sighet
 • La frontiera cu Bulgaria– Negru Vodă, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele și Bechet
 • La frontiera cu Republica Moldova: Rădăuți Prut și Oancea
 • La frontiera cu Serbiaau fost închise unilateral de autoritățile sârbe: Porțile de Fier 2 , Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin si Naidăș. Rămân funcționale: Porțile de Fier 1, Moravița și Jimbolia, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, joi seara.

13/3/2020Decizie privind interzicerea intrării pe terirotiul SUA a persoanelor care s-au aflat în ultimele 14 zile într-unul dintre statele din zona Schengen: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia,  Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția. Decizia

 • Decizia intră în vigoare începând cu data de 13 martie 2020, ora 23:59 (ora Washington D.C.).
 • Există câteva excepții de la această măsură, printre care: persoanele care au cetățenia SUA, cele care au statut de rezident permanent în SUA, cele care sunt membri de familie apropiați ai unui cetățean SUA. De asemenea, sunt exceptate persoanele care s-au îmbarcat pe zboruri cu destinația SUA înainte de 13 martie, ora 23:59, ora Washington D.C.

12/03/2020: Hotărârea CNSSU nr. 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus prevede, printre altele, următoarele:

Pentru folosirea eficientă a resurselor în punctele de trecere a frontierei cu flux mare de trafic, se aprobă închiderea temporară, pe o perioada determinată de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, a punctelor de trecere a frontiere în care se înregistrează un trafic redus, și anume:

 1. La frontiera cu Ungaria: Turnu; Săcuieni; Salonta (rutier și feroviar); Valea lui Mihai (rutier și feroviar); Carei (feroviar).
 2. La frontiera cu Ucrania: Sighetu Marmației; Isaccea.
 • La frontiera cu Bulgaria: Negru Vodă; Lipnița; Dobromir; Zimnicea; Turnu Măgurele; Bechet.
 1. La frontiera cu Republica Moldova: Rădăuți Prut; Oancea.
 2. La frontiera cu Serbia: Porțile de Fier II; Moldova Nouă; Foeni; Lunga; Vulcani; Drobeta Turnu Severin; Naidaș; Orșova (naval); Moravița (feroviar); Jumbolia (feroviar).
 3. 10 puncte deschise traficului ocazional – cu program limitat—se închid prin dispoziție a Inspectorului General al I.G.P.F.): Bercu; Peleș; Horea; Voivozi; Roșiori; Cheresig; Iermata Neagră; Grăniceri; Variașu Mic; Nădlac III.

De asemenea, beneficiarii de finanțări din fonduri rambursabile și/sau nerambursabile externe și/sau naționale, vor lua măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus prin orice mijloace—fie prin reorganizarea activităților din contractele de finanțare, fie prin reprogramarea unor acțiuni sau orice altă modalitate care să conducă la gestionarea corespunzătoare a acestei categorii de risc. Link către Hotărârea 8 din 12.03.2020: aici.

12/3/2020: A fost publicat, în M.Of Partea I nr. 202 din 12.03.2020, Ordinul nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed). Art. 2 din Ordin prevede suspendarea temporară de mai jos.

Art 2.

(1) Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) la data prezentului ordin, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) medicamentele fabricate în România.

12/3/2020: Începând din 12 martie, ora 08.00, a fost suspendată temporar activitatea următoarelor puncte de trecere a frontierei de la granița dintre Republica Serbia și România:

 • PTF  Vrbica – Valcani- specific rutier;
 • PTF  Nakovo – Lunga- specific rutier;
 • PTF Jasa Tomic – Foeni – specific rutier;
 • PTF  Kaludjerovo – Naidas – specific rutier;
 • PTF Golubac – Moldova Nouă – specific rutier/naval;
 • PTF Kladovo – Drobeta Turnu Severin – specific naval;
 • PTF Kusjak – Porțile de Fier II – rutier.

Măsura a fost instituită de către autoritățile din Republica Serbia în vederea protejării sănătăţii cetățenilor din cele două state, în contextul extinderii infecției cu COVID-19.

Traficul de frontieră între cele două țări va continua în condiţii normale prin P.T.F. Stamora Moravița (județul Timiș), P.T.F. Jimbolia  (județul Timiș) și P.T.F. Porțile de Fier I (județul Mehedinți).

12/3/2020Hotărârea CNSSU nr. 6 din 10.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus prevede următoarele:

 • Se aprobă suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, în perioada 11.03.2020 – 22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii.
 • Persoanele fizice și operatorii economici au obligația de a respecta și de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor Coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 12.03.2020 ora 12:00, până în data de 31.03.2020.
 • Operatorii feroviari au obligația de a afișa la bordul trenurilor și de a distribui materiale tipărite care să aducă la cunoștința călătorilor faptul că cetățenii români care se vor îmbarca venind din Italia către România (anterior datei de 12.03.2020) vor intra în carantină /autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma responsabilitatea respectării obligației prin completarea unei declarații pe propria răspundere.
 • Operatorii feroviari au obligația de a înștiința cetățenii străini că acestora nu li se va permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia.
 • Unitățile de alimentație publică (ex. hypermarket, supermarket, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi, etc.) precum și furnizorii publici și privați de transport persoane au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea:
  • Dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zonele expuse (case de marcat, cărucioare, lifturi, etc.);
  • Instituirii măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane;
  • Dezinfecții frecvente a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului (scaune, bare, suporți de susținere, etc.).
 • Se aprobă exceptarea emiterii avizului DSP în cazul evenimentelor cu un număr maxim de 200 de participanți.
 • Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale și dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse.
 • Instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii de la domiciliu pentru o parte din personal.

12/3/2020Hotararea CNSSU nr. 7 din 11.03.2020 privind aprobarea Hotararii 9 a Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României prevede urmatoarele:

 • Emiterea unui ordin al ministrului sănătății pentru suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19 în afara teritoriului României, de la data emiterii ordinului. Lista de medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare va fi stabilită de Ministerul Sănătății;
 • Recomandarea decalării de către entitățile private, inclusiv operatorii economici cu un număr de peste 99 de angajați, a programului personalului care utilizează transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de aglomerație maximă, fie prin împărțirea personalului care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupuri, care să fie programați pentru începerea și terminarea programului în intervalele orare decalate cu o oră/o oră și jumătate față de programul normal. Recomandarea se aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.
 • Instituirea obligativității decalării programului personalului din instituțiile publice cu un număr de peste 99 de angajați, care utilizează transportul public în comun, în conformitate cu variantele menționate mai sus. Măsura se aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. În funcție de natura activității desfășurate, instituțiile publice care nu pot aplica aceste reguli, vor identifica soluții alternative pentru evitarea utilizării de către angajați a transportului public în comun în perioadele de aglomerație.
 • Restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 100 de persoane, până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.
 • Recomandarea suspendării activităților didactice din învățământul superior până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii și utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ.
 • În caz de necesitate, structurile poliției, jandarmeriei și poliției locale desfășoară măsuri de menținere a ordinii publice în proximitatea localităților unde sunt plasate persoane în carantină sau se realizează activități medicale specifice.

12/3/2020Hotărârea GSTSCBIC (Grupului de suport tehnico-știinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României) nr. 7 din 07.03.2020 aprobată prin Hotărârea CNSSU nr. 5 din 09.03.2020 prevede următoarele:

 • Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Italia și din Italia către România pentru toate aeroporturile din țară, începând cu data de 09.03.2020, ora 12.00 ora României – până în data de 23.03.2020 ora 12.00, ora României;
 • Obligația operatorilor aerieni de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România, cu escală, faptul că vor intra în carantină/autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declarații pe propria răspundere, la îmbarcarea în aeronavă – se aplică până la data de 31.03.2020;
 • Obligația operatorilor aerieni de a nu permite îmbarcarea cetățenilor străini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud, către România, cu escală – se aplică până la data de 31.03.2020.
 • Informarea cetățenilor români care sosesc din Italia, China, Iran, Coreea de Sud prin punctele de frontieră terestre, despre faptul că sunt obligaţi să intre în carantină pe raza judeţului de graniţă/izolare la domiciliu, şi îşi vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere. De asemenea, se va comunica cetăţenilor români că refuzul sau declararea unei rute false de deplasare constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform art. 326 din Codul Penal, instituindu-se asupra lor măsura obligatorie de carantină/autoizolare – se aplică până la data de 31.03.2020.
 • Permiterea accesului în România a cetăţenilor străini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud prin toate punctele de frontieră, indiferent de mijlocul de transport utilizat, sub măsura obligatorie a carantinei sau autoizolării – se aplică până la data de 31.03.2020.
 • Sunt exceptate transporturile de marfă de minim 3,5 tone de la restricțiile impuse privind interzicerea accesului pe teritoriul României – se aplică până la data de 31.03.2020.
 • De asemenea, prevederile mai sus menționate se aplică și pentru transportul maritim sau fluvial.

12/3/2020Hotărârea GSTSCBIC (Grupului de suport tehnico-știinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României) nr. 6 din 06.03.2020 aprobată prin Hotărârea CNSSU nr. 5 din 09.03.2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Se aprobă, până la data de 31.03.2020, luarea măsurii de interzicerea a oricăror activităţi care presupun participarea unui număr mai mare de 1,000 persoane;
 • Cetăţenilor români care au fost carantinaţi în alte ţări afectate de coronavirus şi deţin certificate medicale care le validează starea de sănătate, nu li se impune o nouă măsură a carantinei la intrarea în ţară;
 • Nu se emit certificate medicale care să constate lipsa infecţiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), la cerere, din partea unităţilor sanitare;
 • în ceea ce priveşte persoanele aflate în izolare la domiciliu pentru care nu s-a încheiat perioada de 14 zile şi care doresc să plece în străinătate, având bilete achiziţionate, li se interzice ieşirea din izolare şi deplasarea în străinătate. Pentru persoanele aflate în această situaţie şi pentru care nu au fost eliberate certificate de concediu medical se pot elibera, la solicitare, adeverinţe care să ateste perioada de izolare la domiciliu sau de carantină;
 • Completarea proiectului de H.G. privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pentru asigurarea decontării şi în cazul cetăţenilor aflaţi în izolare la domiciliu care nu pot să îşi asigure condiţiile de hrană;
Did you find this useful?