Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situațiile

Article

Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situațiile de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 1/01)

7 aprilie 2020

În data de 01 aprilie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comunicarea Comisiei Europene privind orientările pentru utilizarea cadrului legal al achizițiilor publice în situația de urgență legată de criza COVID-19.

Opțiuni și mecanisme de flexibilitate prevăzute în cadrul privind achizițiile publice

COVID-19 este o criză medicală care necesită soluții rapide, inteligente și îndemânare în tratarea unei creșteri imense a cererii de bunuri și servicii similare, având în vedere că anumite lanțuri de aprovizionare sunt perturbate, iar autoritățile/entitățile contractante din statele membre se află în prima linie în ceea ce privește majoritatea acestor bunuri și servicii.

Comisia explică, prin intermediul orientării, ce opțiuni și mecanisme de flexibilitate sunt disponibile în cadrul Uniunii Europene (“UE”) privind achizițiile publice în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru a face față crizei cauzate de pandemia COVID-19.

Cu titlu general, în situația actuală,  autoritățile/entitățile contractante pot lua în considerare mai multe opțiuni, cum ar fi:

  • în cazuri de urgență, pot recurge la posibilități de reducere substanțială a termenelor pentru a grăbi procedurile de licitație deschisă sau restrânsă;
  • în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare. Poate fi permisă chiar și atribuirea directă unui operator economic preselectat, cu condiția ca acesta din urmă să fie singurul capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și temporale impuse de extrema urgență;
  • autoritățile/entitățile contractante trebuie să ia în considerare, de asemenea, soluții alternative și stabilirea de contacte cu piața.

Cadrul european privind achizițiile publice oferă achizitorilor publici întreaga flexibilitate necesară pentru a achiziționa cât mai rapid posibil bunurile și serviciile legate direct de criza COVID-19. Pentru a accelera achizițiile, achizitorii publici pot, de asemenea, să ia în considerare:

  • contactarea unor contractanți potențiali din UE și din afara acesteia prin telefon, e-mail sau în persoană;
  • angajarea unor agenți care au contacte mai bune pe piață;
  • trimiterea de reprezentanți direct în țările care dispun de stocurile necesare și pot asigura livrarea imediată;
  • contactarea potențialilor furnizori pentru a conveni asupra unei creșteri a producției, asupra începerii sau a reluării producției.
Proceduri și termene disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice — în special în cazuri de urgență și de extremă urgență

Normele europene privind achizițiile publice oferă toate instrumentele necesare pentru a răspunde necesităților actuale cauzate de COVID-19, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE („directiva”).

Pentru contractele care intră sub incidența directivei, autoritatea contractantă poate alege să atribuie contractul în urma unei proceduri de licitație deschisă, pentru care se aplică un termen de 35 de zile pentru depunerea ofertelor, sau a unei proceduri de licitație restrânsă, pentru care se aplică un termen de 30 de zile pentru depunerea cererilor de participare, urmat de un termen suplimentar de 30 de zile pentru prezentarea ofertelor.

Ca proceduri disponibile în cazuri de urgență, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale pentru a face posibilă o atribuire rapidă a contractului:

a)       în cadrul procedurii deschise, termenul de depunere a ofertelor poate fi redus la 15 zile în situații de urgență, justificate în mod corespunzător;

b)      în cadrul procedurii restrânse, termenul de depunere a unei cereri de participare poate fi redus la 15 zile, iar termenul pentru prezentarea ofertelor la 10 zile.

În cazuri de extremă urgență, se poate apela la procedura de negociere fără publicare. Autoritățile/entitățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice prin procedura de negociere fără publicare „în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile deschise sau restrânse sau procedurile competitive cu negociere nu pot fi respectate. În acest caz, situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante.

Având în vedere că prin intermediul procedurii de negociere fără publicare se derogă de la principiul de bază privind transparența, trebuie menționat că utilizarea acestei proceduri rămâne o excepție.

Pentru a putea apela la procedura de negociere fără publicare, toate condițiile acesteia trebuie îndeplinite în mod cumulativ și vor fi interpretare în sens restrictiv. Autoritatea care decide să utilizeze acest mecanism, va trebui să își justifice alegerea în cadrul unui raport individual.

Procedura de negociere fără publicare permite autoritățile/entitățile contractante să negocieze direct cu potențialii contractanți, iar atribuirea directă către un operator economic preselectat rămâne o excepție, aplicabilă în cazul în care o singură întreprindere este în măsură să execute contractul, având în vedere constrângerile tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

Did you find this useful?