deloitte legal terms

Termeni de Utilizare

Termeni si Conditii de Utilizare

Data ultimei actualizari: aprilie 2019

Deloitte.com este alcătuit din diferite site-uri individuale globale, naționale, regionale sau specifice practicii. Orice astfel de site individual este desemnat după cuvântul „Locație” în colțul din dreapta sus al paginii web pe care o vizualizați în orice moment în timpul utilizării deloitte.com.

Acești Termeni de Utilizare se aplică site-ului web specific, global, național, regional sau specifice practicii pe care îl vizualizați în cadrul deloitte.com, înainte de a face clic pe acești Termeni de Utilizare. Un astfel de site individual este menționat în acești Termeni de Utilizare ca „acest Site web”.

Prin utilizarea acestui Site web, sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, atunci nu vi se permite să utilizați acest Site web și va trebui să întrerupeți imediat această utilizare.

Deloitte Central Europe („DCE”) este o organizație regională a entităților organizate sub umbrela Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL”), societatea membră a Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) în Europa Centrală. Serviciile sunt furnizate de filialele și afiliații DCEHL, care sunt entități juridice separate și independente. În România și Moldova, serviciile sunt furnizate de firmele afiliate DCEHL (împreună denumite „Deloitte în România și Moldova”).

„Rețeaua Deloitte” se referă la Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmele membre ale DTTL și entitățile asociate acestora. Fiecare site web specific global, național, regional sau specifice practicii din cadrul deloitte.com (așa cum este desemnat în colțul din dreapta sus al paginii web) este furnizat de o entitate individuală din cadrul Rețelei Deloitte.

Acest site, deloitte.com/ro, este furnizat de Deloitte în România și Moldova („Furnizorul de Site web”, denumit mai jos și ca „noi”, „nouă” sau „nostru”). Deși anumite părți din acești Termeni de Utilizare este posibil să facă trimitere la alte entități din Rețeaua Deloitte, acești Termeni de Utilizare sunt numai între dvs. și noi și nu cu vreuna dintre aceste alte entități.

Utilizarea conținutului; Restricții; Declarație de confidențialitate

Cu excepția cazului în care este indicat altfel în conținutul relevant și cu condiția să respectați toate obligațiile care vă revin în conformitate cu acești Termeni de Utilizare, sunteți autorizat să vizualizați, copiați, imprimați și distribuiți (dar nu să modificați) conținutul de pe acest Site web; cu condiția ca (i) o astfel de utilizare să fie făcută numai în scopuri informative, necomerciale și (ii) orice copie a conținutului pe care o faceți trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor sau altă atribuire asociată cu conținutul.

Nu sunteți autorizat să copiați sau să utilizați niciun software, proces brevetat sau tehnologie încorporată sau descrisă în acest Site web.

Veți respecta toate legile aplicabile în ceea ce privește accesarea și utilizarea acestui Site web.

Urmează să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate, Nota de informare, precum și Politica privind modulele de Cookies.

Putem folosi datele dvs. personale în conformitate cu Declarația Noastră de Confidențialitate și Notificarea cookie-urilor, care sunt incluse în prezenta referință. Prin prezenta, confirmați utilizarea datelor dvs. personale în conformitate cu Declarația de Confidențialitate menționată și Notificarea cookie-urilor, care sunt încorporate în prezenta referință.

Drepturi pentru proprietate intelectuală; Nu utilizați numele sau logo-urile Deloitte

Dacă nu este indicat altfel, conținutul acestui Site web este furnizat de noi sau de o altă entitate din cadrul rețelei Deloitte.

Acest Site web și conținutul său sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi ale Statelor Unite și/sau ale țărilor străine. Noi și licențiatorii noștri ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni de Utilizare.

„Deloitte”, „Touche”, „Tohmatsu”, „Deloitte Touche Tohmatsu”, „Deloitte & Touche”, logo-ul Deloitte, precum și variante lingvistice locale ale mărcilor anterioare, și anumite nume de produse care apar pe acest Site web (colectiv, „Mărcile Deloitte”), sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale entităților din cadrul rețelei Deloitte. Cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni de Utilizare sau în mod expres autorizate în scris de către proprietarul mărcii comerciale relevante, nu veți utiliza nici una din Mărcile Deloitte fie singură sau în combinație cu alte cuvinte sau elemente de design, inclusiv în orice comunicat de presă, reclamă sau alte materiale promoționale sau de marketing sau mass-media, în scris, oral, electronic, vizual sau orice altă formă.

Referințele la mărcile comerciale ale altor părți pe acest Site web au numai scopuri de identificare și nu indică faptul că astfel de părți au aprobat acest Site web sau orice conținut al acestuia. Acești Termeni de Utilizare nu vă acordă nici un drept de utilizare a mărcilor comerciale ale altor părți.

Declinări și Limitări de Răspundere

ACEST SITE (INCLUSIV FĂRĂ LIMITĂ CU PRIVIRE LA ORICE CONȚINUT SAU ALTĂ PARTE A ACESTUIA) CONȚINE DOAR INFORMAȚII GENERALE ȘI NU FURNIZĂM, PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB, CONSILIERE PROFESIONALĂ SAU SERVICII. ÎNAINTE DE A LUA ORICE DECIZIE SAU ÎNTREPRINDE VREO ACȚIUNE CARE VĂ POATE AFECTA FINANȚELE SAU AFACEREA, AR TREBUI SĂ VA ADRESAȚI UNUI CONSULTANT PROFESIONAL CALIFICAT.

ACEST SITE ESTE FURNIZAT CA ATARE ȘI NU FACEM NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA ACESTA. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NU GARANTĂM CĂ ACEST SITE WEB VA FI SIGUR, FĂRĂ ERORI, FĂRĂ VIRUȘI SAU CODURI MALIȚIOASE, SAU CĂ VA ÎNDEPLINII VREUN CRITERIU SPECIFIC DE PERFORMANȚĂ SAU CALITATE. DECLINĂM EXPLICIT TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII DE VANDABILITATE, TITLU, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE, COMPATIBILITATE, SECURITATE ȘI ACURATEȚE.

UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA DEPLINĂ ȘI RISCUL DE PIERDERI REZULTAT DIN UTILIZARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CU PRIVIRE LA PIERDEREA DE SERVICII SAU DATE. NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTĂ, SECUNDARĂ SAU PUNITIVĂ, SAU PENTRU NICIUN ALT FEL DE DAUNE, FIE CA URMARE A UNUI CONTRACT, STATUT, FAPTĂ ILICITĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIJENȚĂ), SAU ALTFEL, CU PRIVIRE LA SAU CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, CHIAR DACĂ AM FI CUNOSCUT SAU AR FI TREBUIT SĂ CUNOAȘTEM POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ANUMITE LINK-URI PE ACEST SITE WEB POT DUCE LA SITE-URI WEB, RESURSE SAU INSTRUMENTE MENȚINUTE DE TERTE PĂRȚI ASUPRA CĂRORA NU AVEM NICIUN CONTROL, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CELE MENȚINUTE DE ALTE ENTITĂȚI DIN CADRUL REȚELEI DELOITTE SAU PERSONALUL INDIVIDUAL ALE ACESTOR ENTITĂȚI. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NU FACEM NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA ACESTE SITE-URI WEB, RESURSE ȘI INSTRUMENTE ȘI LINK-URILE CĂTRE ACESTE SITE-URI WEB, RESURSE ȘI INSTRUMENTE NU TREBUIE SĂ FIE INTERPRETATE CA O VALIDARE A ACESTORA SAU A CONȚINUTULUI ACESTORA DE CĂTRE NOI.

DECLINĂRILE ȘI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS SUNT APLICABILE NU NUMAI NOUĂ, CI ȘI ORICĂREI ALTE ENTITĂȚI DIN CADRUL REȚELEI DELOITTE, PRECUM ȘI PERSONALULUI NOSTRU ȘI AL ACESTEIA.

DECLINĂRILE ȘI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS SUNT APLICABILE ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, FIE PRIN CONTRACT, STATUT, FAPTĂ ILICITĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIJENȚĂ) SAU ALTFEL.

Termeni suplimentari

Dacă o parte din acești Termeni de Utilizare este nevalidă sau inaplicabilă în orice jurisdicție, atunci (i) în acea jurisdicție, aceasta va fi re-interpretată la efectul maxim permis de lege pentru a-și atinge intenția cât mai mult posibil și restul din acești Termeni de Utilizare vor rămâne valabili pe deplin și în vigoare și (ii) în toate celelalte jurisdicții, toți acești Termeni de Utilizare vor rămâne valabili pe deplin și în vigoare.

Este posibil să revizuim acești Termeni de Utilizare oricând, la discreția noastră, prin publicarea unor astfel de Termeni de Utilizare revizuiți la link-ul Termeni de utilizare (adică această pagină pe care o vedeți acum) sau în altă parte a acestui Site web. Astfel de revizuiri vor fi valabile în ceea ce vă privește de la postare, cu excepția cazului în care se menționează contrariul de către noi în mod explicit. Este responsabilitatea dvs. să fiți la curent cu orice astfel de Termeni de Utilizare revizuiți prin verificarea acestei pagini web. Utilizarea continuă a acestui site după modificarea acestor Termeni de Utilizare constituie acordul dvs. cu privire la Termenii de Utilizare revizuiți.