Informații privind confidențialitatea

Am citit și am luat la cunoștință informațiile cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul domeniul de aplicare prevăzut mai sus, pentru crearea profilului meu de utilizator (adresă de email, nume, prenume, funcție, companie, adresă, județ, oraș, țară, cod poștal, număr de telefon) și, de asemenea, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în legătură cu și în următoarele scopuri:

 • Trimiterea de invitații la evenimente și Webinar, conform opțiunilor exprimate anterior (contactarea și gestionarea preferințelor mele)
 • Trimiterea de newslettere, inclusiv e-mailurile la care v-ați abonat      
 • Derularea activităților comerciale ale Deloitte
 • Gestionarea oportunităților de vânzări pentru Deloitte
 • Crearea profilului meu prin analizarea preferințelor, comportamentelor și intereselor mele personale, pentru a putea primi conținutul sau oferta vizată
   

Operator(ii) de date personale: Deloitte România

 • Deloitte Audit S.R.L.
 • Deloitte Consultanta S.R.L.
 • Reff & Asociatii SCA
 • Deloitte Tax S.R.L.
 • Deloitte Tehnologie S.R.L.
   

Persoanele împuternicite privind datele cu caracter personal:

 • Onyx Knox Sp. z o.o., ul. Kurhan 12, 02-203 Warsaw, Poland
 • Confirmit Ltd of Blue Fin Building, 110 Southwark Street, Londra, SE1 0SU, Marea Britanie
 • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapesta, Ungaria
 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varșovia, Polonia
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praga 8, Republica Cehă
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praga 8, Republica Cehă
 • con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praga 4 – Lhotka, Republica Cehă
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Varșovia, Polonia
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SUA
   

În cazul în care prelucrarea datelor include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se bazează pe clauze contractuale standard aprobate de UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, așa cum este impus prin legile în vigoare privind protecția datelor.

Operatorul de date cu caracter personal și persoanele de date vor stabili măsuri de protecție tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate în conformitate cu standardele acceptate în domeniu, pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea sau accesibilitatea datelor cu caracter personal procesate; vor împiedica utilizarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni o încălcare a datelor cu caracter personal (un incident de securitate) în conformitate cu instrucțiunile, politicile companiei Deloitte CE și legile în vigoare.

Beneficiarii datelor cu caracter personal: Vor fi accesibile datele cu caracter personal următoarelor categorii de beneficiari: angajații autorizați și reprezentanții operatorilor și persoanelor împuternicite enumerați mai sus, precum și grupului de companii Deloitte CE. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și autorităților competente, așa cum este autorizat prin legile în vigoare.

Perioada în care se vor prelucra datele mele cu caracter personal: Datele se vor prelucra până la revocarea acordului, sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, însă nu mai mult de 5 ani. După ce expiră perioada indicată, datele mele cu caracter personal vor fi șterse permanent. După expirarea perioadei indicate, datele cu caracter personal vor fi șterse definitiv. Totuși, sunt conștient(ă) de faptul că operatorul poate păstra într-o măsură limitată datele mele cu caracter personal, pentru a dovedi respectarea legilor în vigoare.

Acordul meu este dat de bună voie, dar prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus în prezentul. Dacă nu îmi dau acordul sau trimit ulterior o cerere de rectificare sau de ștergere a datelor mele și îmi retrag acordul, aceasta va însemna că nu voi avea nicio posibilitate de a participa la activități de marketing sau promoționale sau de a primi buletine informative sau oferte de la Deloitte CE.

Confirm faptul că, în calitate de persoană vizată de datele cu caracter personal, am dreptul de a solicita operatorului accesul la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau o restricție privind prelucrarea sau obiectul prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-mi retrage acordul în orice moment, dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Toate drepturile descrise în prezentul paragraf pot fi exercitate de către mine, așa cum este descris în capitolul "Cum pot accesa datele mele cu caracter personal" din Politica de confidențialitate sau prin trimiterea unei cereri prin e-mail către Operatorul de date la adresa ceroprivacy@deloitte.com

Cunosc faptul că datele mele cu caracter personal asociate scopurile descrise mai sus (preferințe, comportamente și opțiuni privind conținutului activităților de marketing) pot fi utilizate la identificarea de oportunități de vânzare în cadrul grupului de companii Deloitte CE.

De asemenea, am dreptul să depun o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor - ANSPDCP din România în cazul în care consider că prelucrarea datelor mele cu caracter personal încalcă legile în vigoare.