Cele mai noi informații privind modul în care băncile și clienții întâmpină procesul de open banking

Articol

Sondajele Deloitte referitoare la PSD2

Cele mai noi informații privind modul în care băncile și clienții întâmpină procesul de open banking

Directiva revizuită privind serviciile de plată (PSD2) reprezintă o inițiativă de reglementare esențială a Uniunii Europene, care își propune să faciliteze inovația și competiția pe piața serviciilor financiare, creând condiții de concurență echitabile pentru bănci, pentru tehnologiile financiare emergente și pentru alte părți terțe. Astfel, aceasta are rolul de a îmbunătăți și de a lărgi spectrul serviciilor online care sunt în prezent la dispoziția clienților.

Sondajul PSD 2 Vocea Băncilor în Europa și Sondajul PSD2 Vocea Clientului în ECE

Odată cu lansarea PSD2 stabilită în mod ferm pentru data de 13 ianuarie 2018 în majoritatea țărilor UE, am dorit să le furnizăm clienților noștri, precum și publicului mai larg, informații concrete privind modul în care comunitatea bancară s-a pregătit pentru noua eră „open banking” și privind modul în care clienții băncilor pot fi dispuși să își comunice datele privind conturile bancare altor bănci și furnizorilor terți, așa cum sunt tehnologiile financiare, în schimbul unor servicii noi și inovatoare.

Piața va fi perturbată de noi jucători, așa cum s-a prezis în repetate rânduri? Băncile tradiționale sunt cu adevărat în pericol? 

Să ne așteptăm la o revoluție sau mai degrabă la o evoluție, situație în care va fi esențial ca fiecare bancă să își identifice viitorul rol în ecosistemul emergent de tip „open banking”?

Sunt pregătiți clienții pentru schimbare și sunt conștienți de modul în care ar putea avea de câștigat dacă își împărtășesc datele?

Pentru a oferi răspunsuri la aceste întrebări, precum și la multe altele, Deloitte a realizat două sondaje independente:

  • Sondajul PSD 2 Vocea Băncilor în Europa (Voice of Banks - VoB), realizat în 90 de bănci din UE, care au sedii în 17 țări europene, urmărește atitudinea acestora față de PSD2, axându-se în special asupra regiunii Europei Centrale și de Est
  • Sondajul PSD2 Vocea Clientului în ECE (Voice of the Customer - VoC), realizat în rândul a 6000 de clienți ai băncilor din țările Europei Centrale și de Est, analizând preferințele acestora privind bankingul digital și disponibilitatea acestora de a adopta noi servicii inovatoare, care devin posibile în baza PSD2.

Principalele constatări ale sondajelor VoB și VoC PSD2, ce prezintă o imagine cuprinzătoare

Băncile din ECE au tendința de a fi mai puțin agresive în ceea ce privește strategiile lor PSD2 față de colegele lor din Europa de Vest
Au apărut două grupuri distincte de bănci ECE - Pretendenții, reprezentați de băncile tradiționale universale de mari dimensiuni, sunt jucătorii cei mai deschiși la oportunitățile generate de PSD2. O majoritate importantă a acestora urmărește o strategie de cooperare ce implică și alte părți. Minimaliștii, care sunt de obicei jucătorii de dimensiuni medii și mai mici, urmăresc deseori o abordare care se limitează doar la o conformitate defensivă sau încă nu s-au hotărât în ceea ce privește strategia lor. În schimb, o parte însemnată din băncile vest-europene au o strategie PSD2 agresivă, care urmărește să câștige cotă de piață.

Se estimează că impactul cel mai puternic va fi resimțit pe segmentul cu amănuntul, în ceea ce privește plățile și creditarea clienților și multe bănci au în vedere alianțe cu tehnologiile financiare
Băncile ECE au declarat un nivel ridicat de interes în parteneriate cu tehnologiile financiare sau cu alți jucători terți. Acest lucru confirmă ambițiile anumitor tehnologii financiare pentru a gravita către modele de afaceri orientate către B2B. Băncile ECE și colegele lor din Vestul Europei deopotrivă estimează că PSD2 va avea cel mai mare impact asupra segmentului bancar retail și asupra celui dedicat IMM-urilor, identificând domeniile privind plățile și creditele de consum drept oportunități cheie.

Majoritatea băncilor consideră PSD2 o oportunitate, însă sunt în continuare conștiente de amenințările acesteia în ceea ce privește modelele lor de afaceri.

În vreme ce băncile din ECE sunt ușor mai îngrijorate din cauza jucătorilor din domeniul tehnologiei financiare, băncile din Vestul Europei consideră că băncile tradiționale sunt cel mai bine poziționate pentru a beneficia în urma PSD2. Noile bănci pretendente digitale au fost, de asemenea, percepute destul de puternic drept amenințări și, surprinzător, companiile mari din domeniul tehnologiei, precum Google și Amazon, nu sunt percepute deocamdată drept concurenți majori, în ciuda capacității dovedite a acestora de a transforma piața plăților. 

Băncile din Vestul Europei sunt, în general, mai avansate în ceea ce privește punerea în aplicare a PSD2, țările din ECE indică un model cu mai multe viteze
În general, băncile mari din Vestul Europei tind să fie într-un stadiu mai avansat în ceea ce privește programele lor PSD2 decât colegele lor din ECE. Până în prezent, băncile și-au dedicat majoritatea resurselor pentru a răspunde la PSD2 din punctul de vedere al conformității, nu prin prisma strategiei. Există diferențe semnificative în rândul țărilor din ECE, parțial generate de ritmul diferit al proceselor legislative de pe plan național - în câteva țări, legislația va fi amânată până în mijlocul anului 2018 și către finalul acestuia, indicând un 2018 aglomerat pentru majoritatea băncilor din ECE.

Clienții sunt pregătiți? Modul în care clienții băncilor din ECE folosesc canalele bancare digitale dezvăluie diferențe regionale semnificative
Majoritatea clienților bancari din ECE folosesc în continuare canale bancare multiple, în ciuda trecerii actuale către digital și către telefoanele mobile. Regiunea ECE poate fi împărțită în două grupuri diferite: dacă România și Bulgaria se mențin sub cota de 20% din canalele bancare digitale, există piețe digitale mai mature, reprezentate de Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă, care ajunge deja la 70%.

Aproape o cincime din clienții bancari din ECE reprezintă captivi ai sucursalelor sau ai internetului - o oportunitate clară pentru pretendenții digitali PSD2
În ciuda penetrării ridicate pe internet și pe telefoanele mobile în multe țări, peste 11 milioane de clienți ai băncilor din ECE rămân „captivi ai sucursalelor” sau „ai internetului” - utilizatori care preferă să desfășoare toate activitățile bancare online sau pe telefoanele mobile, însă sunt constrânși să apeleze la sucursale sau la operațiunile bancare pe internet, deoarece multe tranzacții nu sunt încă digitalizate sau acceptate de aplicațiile de servicii bancare prin telefonul mobil. Acest segment reprezintă o oportunitate clară pentru ca pretendenții PSD2 să își câștige relația cu clienții direcți prin oferte digitale avansate, care profită de PSD2. 42% dintre clienții ECE pe canale multiple și digitale au menționat canalele digitale mai avansate drept unul dintre principalele 5 motive pentru trecerea la un alt furnizor de servicii financiare.

Pretendenții PSD2 vor trebui să consolideze încrederea și conștientizarea în rândul clienților, pentru a profita de oportunitățile de pe piață

Adoptarea de către clienți a noilor servicii activate de PSD2 și disponibilitatea acestora de a-și exprima acordul privind comunicarea datelor din cont către alte părți vor fi hotărâtoare pentru succesul mai amplu al PSD2. În ciuda faptului că, în funcție de țara din ECE, între 18% și 35% dintre clienții bancari au arătat că ar fi dispuși să împărtășească informațiile despre conturile lor unei alte bănci, în schimbul unor noi servicii online, nivelul de conștientizare de către consumatorul mediu în ceea ce privește serviciile de tip „open banking” și beneficiile sale rămâne scăzut în toate țările din ECE. Este evident că, pentru a beneficia de oportunitățile pieței PSD2, pretendenții PSD2 vor trebui să investească, în plus față de consolidarea încrederii clientului, în conștientizarea publică mai amplă a beneficiilor pe care le aduc ofertele PSD2 digitale ale acestora.

Nu se estimează niciun efect „big-bang” al PSD2 - cel mai mare impact asupra pieței este posibil doar după unul până la trei ani
PSD2 are un potențial disruptiv clar, însă adoptarea pe piață va fi un proces pe termen lung: majoritatea băncilor din ECE și din vestul Europei estimează că impactul cel mare al PSD2 se va resimți după unul până la trei ani de la data intrării sale în vigoare. Anumite bănci din Vestul Europei sunt mai optimiste și estimează că vor exista efecte încă din primul an, datorită sectorului tehnologiilor financiare mai matur din vestul Europei. Cu toate acestea, conform estimărilor generale, PSD2 nu va avea un impact de tip „big bang”. În schimb, efectul său va fi treptat și ireversibil.

Pe viitor urmează provocări multiple
Multe dintre provocările percepute de bănci sunt generate de complexitatea și de sfera de aplicare amplă a regulamentului PSD2, însă principalele sunt reprezentate de părțile care încă mai lipsesc din cadrul de reglementare, de lipsa unor orientări clare pentru perioada tranzitorie și din standardele API unificate, urmate de relațiile dintre bănci și terțe părți încă netestate în condiții reale. Nu în ultimul rând, identificarea echilibrului corect între menținerea cerințelor de securitate și asigurarea unei experiențe pozitive a clientului, precum și educarea necesară a clienților s-au regăsit printre provocările menționate cel mai frecvent.

 

Pentru mai multe informații și observații, descărcați sondajele complete Deloitte privind PSD2.

Pentru a discuta mai multe detalii, precum și impactul PSD2 asupra instituției financiare din care faceți parte, vă rugăm să ne contactați

“Directiva PSD2 nu va avea un impact imediat de tip ‘big bang’ în sectorul serviciilor financiare, pe termen scurt. Totuși efectele sale, care vor avea loc gradual, vor fi ireversibile. Rivalii PSD2 vor trebui să investească în creșterea gradului de încredere și în creșterea notorietății în rândul consumatorilor pentru a dezvolta noi oportunități”

- Andrei Burz-Pînzaru, Managing Partner Reff & Asociații,

societatea de avocați reprezentând Deloitte Legal în România

 

“Pentru bănci, PSD2 este un mesaj clar de a deveni proactive în eforturile lor privind transformarea digitală. Datorită naturii închise și reglementate a sistemului bancar, serviciile bancare au stat departe de ofertele digitale inovatoare furnizate de sectoarele eCommerce și  FinTech. Prăpastia față de experiența consumatorului a continuat să se adâncească. Multe procese bancare nu au fost încă digitalizate sau nu pot fi accesate online de către clienți"

Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc și reglementare Deloitte România

Metodologii de sondaj

PSD2 Vocea Băncilor în Europa: Deloitte a efectuat un sondaj pe 24 de bănci din Vestul Europei și 66 de bănci din Europa Centrală și de Est, folosind un sondaj online detaliat și interviuri personale privind modul de abordare al PSD2 și modul în care și-au propus să răspundă la provocările pe care aceasta le reprezintă - atât din punct de vedere al conformității, cât și din punct de vedere strategic.

PSD2 Vocea Clientului în ECE Deloitte a desfășurat o cercetare online detaliată pe un eșantion de 1000 de clienți ai băncilor, pe țări din ECE (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia), pentru a înțelege mai bine modul în care preferințele privind canalele bancare și preocupările privind protecția datelor pot afecta cazurile de utilizare conform PSD2 dezvoltate de instituțiile bancare și de alți pretendenți.