ERS EU Account

Solutii

ERS EU Account

Serviciile pe care le oferim includ:

- Monitorizarea implementării proiectelor informatice la nivelul UE
- Elaborarea de proceduri simplificate noi pentru autoritatea de management/organismele intermediare/municipalități
- Evaluarea riscurilor în programele comunitare/la nivelul municipalităților
- Evaluarea studiilor de fezabilitate în proiectele informatice – evaluare tehnică
- Managementul proiectelor informatice și asigurarea calității proiectelor comunitare din punct de vedere informatic
- Verificarea funcțiilor delegate, de la autoritatea de management la organismele intermediare (împreună cu Auditul)
- Monitorizarea procedurală, fizică și financiară a programelor (împreună cu Auditul)
- Evaluarea ex-ante/interimară/ex-post a programelor comunitare (împreună cu Auditul)