Servicii EU Account

Solutii

Servicii EU Account

De peste cinci ani, Deloitte România oferă servicii de audit, control intern și administrarea riscurilor în sectorul de afaceri UE pentru autoritățile guvernamentale și organizațiile private.

Serviciile noastre includ:
- Asistență în controalele Comisiei Europene și misiunile de verificare ale autorității de control
- Măsuri de eliminare a constatărilor de audit
- Eficientizarea sistemului de management și control
- Evaluarea proiectelor comunitare din perspectivă financiară și a achizițiilor publice
- Controale în achiziții publice
- Verificarea funcțiilor delegate, de la autoritățile de management la organismele intermediare
- Verificarea preliminară și verificarea finală de conformitate a cererilor de rambursare a proiectelor comunitare
- Controale la fața locului privind proiectele comunitare
- Monitorizarea procedurală, fizică și financiară a programelor
- Evaluarea ex-post/interimară a programelor comunitare
- Proceduri agreate privind fondurile UE
- Asistență în auditul autorității de management vs. constatările autorității de audit