Special reports

Solutii

Raportări speciale

Atunci când o organizație solicită servicii de asigurare pentru alte informații decât situațiile sale financiare, Deloitte va efectua proceduri convenite cu privire la respectivele și va emite un raport asupra constatarilor efective. Acest lucru ajută persoanele interesate să evalueze nivelul de conformitate al organizației cu statutele, reglementările și acordurile sale. De asemenea, se pot emite rapoarte asupra constatarilor efective cu privire la situațiile financiare care nu sunt întocmite în conformitate cu un standard de raportare financiară recunoscut, sau prezentări financiare care sunt conforme cu acordurile contractuale sau cerințele de reglementare.