Analiza

Articol

Observații privind redevențele și impozitele similare

Analiză actualizată asupra sectorului de petrol și gaze naturale upstream din Europa

Septembrie 2015

  • Cadrul fiscal și de reglementare joacă un rol important în economia generală a industriei de petrol și gaze, dat fiind ciclul lung de viață. Am fost contractaţi de Federația Patronală de Petrol și Gaze („FPPG”) pentru a efectua o analiză utilizând informațiile publice la nivelul anului 2013 și în februarie 2015, am emis raportul nostru identificând valoarea redevențelor și a impozitelor similare din diverse țări europene, ca procent din venituri. Prezentul raport reprezintă o scurtă actualizare a raportului anterior, și utilizează date valabile la nivelul anului 2014.
  • Actualizarea trebuie interpretată sub rezerva că există diferențe si între două zăcăminte, cu atât mai mult între două țări. Redevențele și impozitele specifice sectorului depind de prioritățile naționale, realitatea din piață, iar în ultimele luni au fost de asemenea influențate de scăderea drastică a prețului petrolului, sau sunt în curs de revizuire din această cauză.
  • Pentru o mai bună înțelegere, prezentul raport actualizat ar trebui citit împreună cu raportul din februarie 2015.
  • În majoritatea țărilor care înregistrează producții semnificative de petrol și gaze, s-a observat o tendință de scădere. În plus, există câteva modificări legislative care intră în vigoare din 2015. Am analizat numai anumite țări, care sunt incluse la finalul raportului.

V-a fost de folos informația?