Anti Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) services

Solutii

Servicii de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului

Efectuăm analiza sistemului de evaluare a riscului de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și a sancțiunilor internaționale și vă oferim sprijin prin emiterea de recomandări pentru alinierea sistemelor proprii la cele mai bune practici, sau, acolo unde este cazul, la implementarea sau remedierea unor astfel de sisteme.

Emitem recomandări și oferim tot suportul necesar în vederea remedierii sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, prin: 

  • Evaluarea politicilor, procedurilor și proceselor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; 
  • Evaluarea riscului unei afaceri din perspectiva prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
  • Definirea și implementarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și analiză diagnostic în cadrul organizației;
  • Definirea proceselor și funcțiilor de cunoaștere a clientelei și a rapoartelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, atât pentru clienții existenți cât și pentru clienții noi;
  • Consultanță tehnologică, prin definirea sistemului de monitorizare a tranzacțiilor și regulile de selecție, configurarea și optimizarea sistemului, sau managementul verificărilor conform listelor predefinite;
  • Cursuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.