Servicii

Modelare pentru restructurare

Control asupra redresării

Problema dumneavoastră: Se așteaptă încălcarea angajamentelor bancare sau se prefigurează probleme de lichiditate, iar părțile interesate solicită un proiect de afaceri temeinic pe baza căruia să se desfăşoare negocieri în vederea luării deciziilor.

Este necesară asistenţa independentă și de încredere din partea unor profesioniști informați și echidistanți pentru a furniza verificări ale companiei (engl. company business reviews) şi verificări independente ale companiei (engl. independent business reviews).

Soluţia noastră

Furnizăm o analiză documentată și obiectivă asupra pozițiilor financiare și comerciale existente. Modelele noastre testează planurile de afaceri întocmite de către conducere astfel încât să se asigure că tratează provocările comerciale, operaționale și financiare reale și că evaluează riscul referitor la atingerea obiectivelor prognozate și creșterilor potențiale.

Profesioniștii noștri ajută la fixarea unor rezultate „post-vulnerabilitate” pe care părțile interesate le folosesc în vederea evaluării profiturilor viitoare și a fluxurilor de numerar, pe baza cărora să poată dezvolta cu încredere opțiuni strategice și de finanțare.