Servicii

Modelare fiscală

Optimizarea fluxurilor privind impozitarea de numerar

Problema dumneavoastră: Structurarea fiscală directă și indirectă este considerată un aspect indispensabil al administrării finanțelor.

Cu toate acestea, deciziile privind structurarea fiscală sunt luate pe baza unor presupuneri foarte generale, fără a se ține seama de o serie de factori variabili care au impact în mod direct și indirect asupra poziționării fiscale.

Soluţia noastră

Oferim asistență în obținerea beneficiilor fiscale optime prin dezvoltarea modelelor adecvate care pot analiza și cuantifica poziționări fiscale variate într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costului, prin optimizarea pârghiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de numerar și reducerea costurilor de conformitate.